1.

ارتباط اشباع آب کاهش نیافتنی و شاخص کیفیت مخزنی در یکی از مخازن کربناته هیدروکربوری جنوب ایران

دوره 35، شماره 4، آبان 1389
عزت اله کاظم زاده؛ یاسر سلیمی دلشاد؛ علی مرادزاده

2.

مطالعات آزمایشگاهی تراوایی نسبی دو فازی در سنگهای کربناته ایران

دوره 42، شماره 2، اردیبهشت 1387
امیر حسین علیزاده؛ علیرضا کشاورز؛ منوچهر حقیقی؛ علیرضا صالح پور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب