1.

آثار دادرسی فوری در حقوق ایران و انگلیس

دوره 39، شماره 3، مهر 1388
سید فضل ا.. موسوی؛ سید مهدی موسوی

2.

آثار قرارهای تأمینی نسبت به اصحاب دعوا و شخص ثالث

دوره 41، شماره 3، مهر 1390، صفحه 239-257
مجید غمامی؛ اسماعیل عرب

3.

اقامه دعوا علیه مال

دوره 41، شماره 4، دی 1390، صفحه 1-20
محمد ابوعطا

4.

تحلیل حقوقی تأمین دعوای واهی در امور حِسبی

دوره 46، شماره 2، تیر 1395، صفحه 285-304
احد قلی زاده

5.

حقوق و تکالیف خواهان دعوا در اولین جلسه دادرسی

دوره 38، شماره 1، فروردین 1387
حمید ابهری

6.

مطالعۀ تطبیقی گسترۀ مفهوم ذی‌نفع در اقامۀ دعاوی زیست‌محیطی در حقوق ایران و اتحادیۀ اروپا

دوره 46، شماره 4، دی 1395، صفحه 977-1001
محمدحسین رمضانی قوام آبادی؛ جواد جوادمنش

7.

«نقد و بررسی دادرسی فوری در حقوق انگلیس»

دوره 39، شماره 1، خرداد 1388
سید فضل ا.. موسوی؛ سید مهدی موسوی

8.

نقش دادگاه در کشف سبب دعوا در فقه، حقوق ایران و فرانسه

دوره 50، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 117-132
مسعود فرزاد؛ محمد ابوعطا؛ حسین سادات حسینی

9.

ویژگی ها و شرایط شکلی درخواست دستور موقت در آیین دادرسی مدنی ایران

دوره 40، شماره 101، فروردین 1389
حمید ابهری؛ رضا زارعی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب