1.

تأسیس نهاد مباشرت و تسبیب، ضرورت یا عدم ضرورت؟

دوره 18، شماره 2، مهر 1400، صفحه 251-275
احمد حاجی ده آبادی

2.

رابطه استناد و نحوه تقسیم مسؤولیت در تصادم

دوره 5، شماره 13، آذر 1387، صفحه 5-27
مجتبی الهیان؛ جواد ریاحی؛ علیرضا مختاری

3.

یگانگی یا دوگانگی تسبیب در حقوق مدنی و کیفری

دوره 11، شماره 2، آبان 1393، صفحه 263-290
حسن پوربافرانی؛ الهام دلپاک یگانه؛ سیدمحمدصادق طباطبایی

4.

محدودیت های شخصی سوگند در دعاوی مدنی

دوره 40، شماره 101، فروردین 1389
پژمان محمدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب