1.

تأسیس نهاد مباشرت و تسبیب، ضرورت یا عدم ضرورت؟

دوره 18، شماره 2، مهر 1400، صفحه 251-275
احمد حاجی ده آبادی

2.

رابطه استناد و نحوه تقسیم مسؤولیت در تصادم

دوره 5، شماره 13، آذر 1387، صفحه 5-27
مجتبی الهیان؛ جواد ریاحی؛ علیرضا مختاری

3.

محدودیت های شخصی سوگند در دعاوی مدنی

دوره 40، شماره 101، فروردین 1389
پژمان محمدی

4.

یگانگی یا دوگانگی تسبیب در حقوق مدنی و کیفری

دوره 11، شماره 2، آبان 1393، صفحه 263-290
حسن پوربافرانی؛ الهام دلپاک یگانه؛ سیدمحمدصادق طباطبایی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب