1.

اثر برشته‌کاری صنعتی بر ویژگی‌های فیزیکوشیمایی و حسی دانه‌های قهوه عربیکا و روبوستا

دوره 53، شماره 3، مهر 1401، صفحه 311-326
مهشید پارسایی؛ محمد حجتی؛ محمد نوشاد؛ مهرداد نیاکوثری

2.

اثر تیمار غوطه‌وری کلریدکلسیم در خصوصیات فیزیکوشیمیایی و عمر انباری میوه‌ی کیوی

دوره 43، شماره 1، مرداد 1391، صفحه 33-41
جواد فتاحی مقدم؛ محمدفاضل حلاجی ثانی؛ مازیار فقیه نصیری؛ حسین طاهری

3.

ارزیابی تغییرات رنگ کنسرو جوجه کباب در طی زمان نگهداری تحت شرایط تسریع شده

دوره 39، شماره 1، اسفند 1387
کامبیز جهان بین؛ زهرا امام جمعه؛ منوچهر حامدی

4.

ارزیابی قابلیت استفاده کاربردی از دو گونه گراس بومی ایران

دوره 16، شماره 4، بهمن 1393، صفحه 1027-1036
الهام مصطفائی؛ مصطفی عرب؛ نعمت اله اعتمادی؛ محمودرضا روزبان

5.

بررسی تأثیر زیبایی شناسی رنگ و طرح کابینت‌ چوبی‌ آشپزخانه در انتخاب آن

دوره 75، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 85-94
مصطفی ملکی گلندوز؛ علی رضا حسینی صدر؛ علی بیات کشکولی

6.

بررسی تطبیقی بسامد کاربرد رنگ در اشعار نیمایوشیج و بدر شاکر سیاب

دوره 4، شماره 3، آبان 1391، صفحه 273-306
طیبه سیفی؛ کبری مرادی

7.

بررسی تغییرات ویژگی‌های کیفی خلال سیب‌زمینی طی خشک‌کردن مقدماتی و پایان سرخ‌کردن

دوره 45، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 73-79
مریم اسدی؛ ناصر همدمی؛ سید امیر حسین گلی

8.

بررسی نمادها ونشانه های امنیت در ساختار خیالی ونمادگرایی نوجوانان شهر تهران

دوره 31، شماره 2، آذر 1380
دکتر کمال درانی

9.

بررسی و تحلیل نقش طاووس در جُل های قشقایی

دوره 10، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 1-23
محمد افروغ

10.

پدیدارشناسی رنگ در نقاشی

دوره 23، شماره 2، تیر 1397، صفحه 13-22
محمدرضا ابوالقاسمی

11.

تاثیر روانی طیف های رنگی ایجاد شده توسط رنگ خودروها در معابر شهری (نمونه موردی: مرکز شهر تهران)

دوره 2، شماره 41، فروردین 1389، صفحه 67-78
نیلوفر نیکقدم؛ صدیق رئیسی

12.

دردانۀ ایرانی

دوره 2، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 11-14
پریسا اخوان

13.

سرآغاز دانش رنگ‌شناسی در تمدن اسلامی تا پایان سدۀ ششم هجری

دوره 8، شماره 1، شهریور 1389، صفحه 53-72
محسن مراثی

14.

سرخ‌فامی و تندرنگی در معماری قاجار، رنگ‌پژوهی بر روی 20 پوشانه‌ی حوضخانه‌های تبریز

دوره 26، شماره 3، آذر 1400، صفحه 21-30
مسعود وحدت طلب؛ شبنم جعفری

15.

سماع رنگ در غزلیات شمس (کمپوزیسیون رنگ و تأثیر رنگ در ادراک خودآگاه و ناخودآگاه)

دوره 8، شماره 2، بهمن 1398، صفحه 215-234
حبیب الله عباسی؛ علیرضا مرادی؛ غلامعلی فلاح؛ صدیقه غلام زاده

16.

شماره 24 نشریه علمی دانشجویی میم

دوره 8، شماره 24، آذر 1402، صفحه 1-47

17.

طراحی احساس گرا مطالعه ی سلیقه ی جوانان ایرانی در خصوص رنگ

دوره 1، شماره 38، تیر 1388، صفحه 97-104
یاسمن خداداده؛ صدف رستم خانی

18.

مسألۀ کیفیات ثانویه در فلسفۀ ابن سینا

دوره 16، شماره 2، بهمن 1397، صفحه 231-246
امیر مازیار

19.

نقش حسی و نمادین رنگ در انیمیشن سینمایی عروس مرده

دوره 28، شماره 4، دی 1402، صفحه 77-87
فاطمه درینی؛ سید نجم الدین امیر شاه کرمی؛ امیر حسن ندایی

20.

نقش رنگ در پیکرک های انسانی دوره ی نوسنگی

دوره 4، شماره 47، فروردین 1391، صفحه 25-31
ریما اسلام مسلک؛ نرگس حریریان

21.

نقش و رنگ در جُل اسب شاهسون

دوره 11، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 23-46
محمد افروغ

22.

نگاهی به مساله رنگ‌آمیزی و کاربرد رنگ در سنگ‌نگاره‌های ساسانی

دوره 14، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 155-181
نگین میری

23.

ویژگی های فیزیکوشیمیایی کیتوزان بازیافتی از پوسته میگو سفید هندی (Fenneropenaeus indicus) با روش فرآوری بهینه شده

دوره 71، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 167-183
ماهرخ چادوش؛ علی جعفرپور؛ سکینه یگانه؛ علیرضا عالیشاهیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب