1.

تحلیل نابرابری اجتماعی در برخورداری از کاربری های خدمات شهری

دوره 41، شماره 2، آذر 1387
حسین حاتمی نژاد؛ رحمت ا... فرهودی؛ محمدپور جابری مرتضی

2.

تحلیل نابرابری اجتماعی در برخورداری از کاربری های خدمات شهری مورد مطالعه: شهر اسفراین

دوره 41، شماره 3، آذر 1387
حسین حاتمی نژاد؛ رحمت ا... فرهودی؛ مرتضی محمدپور جابری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب