1.

بررسی رابطة‏‏ متقابل امنیت و توسعه در مناطق مرزی ایران (مطالعة موردی: شهرستان‏ های استان سیستان و بلوچستان)

دوره 53، شماره 3، مهر 1400، صفحه 1143-1163
نادر زالی؛ صفورا حیدری؛ سامان ابی زاده

2.

برساخت اجتماعی پدیدة کولبری در مناطق مرزی غرب ایران (واکاوی زیست‏ جهان انتقادی کنشگران محلی در شهرستان بانه)

دوره 12، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 153-185
موسی عنبری؛ سیروان عبده زاده

3.

تأثیرات اقتصادی و اجتماعی بازگشایی مرزها نمونه موردی: بخش باجگیران در مرز ایران و ترکمنستان

دوره 41، شماره 2، آذر 1387
زهرا احمدی پور؛ محمد رضا حافظ نیا؛ علی محمد پور

4.

تأثیرات اقتصادی و اجتماعی بازگشایی مرزها نمونه موردی: بخش باجگیران در مرز ایران و ترکمنستان

دوره 41، شماره 3، آذر 1387
زهرا احمدی پور؛ محمد ‌رضا حافظ‌نیا؛ علی محمدپور

5.

تحلیل جامعه‌شناختی توسعۀ نامتعادل منطقه‌ای و ذهنیت اجتماعی مردم مناطق مرزی کردستان (تأکید بر برنامه‌های توسعۀ بعد از انقلاب)

دوره 15، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 253-271
حامد شریف پور؛ حسین میرزایی؛ حسین ایمانی جاجرمی

6.

درک پدیدارشناسانه از زیست‌جهان دختران مرزنشین در مواجهه با وضعیت فارغ‌التحصیلی

دوره 21، شماره 2، تیر 1402، صفحه 381-406
عثمان هدایت


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب