151.

مدیریت منابع انسانی سبز و رفتار سازگار با محیط ‌زیست کارکنان، با تأکید بر نقش سرمایۀ اجتماعی

دوره 7، شماره 3، مهر 1399، صفحه 345-371
ابراهیم رجب پور

152.

مدیریت منابع طبیعی در مقیاس محلی، سرمایة اجتماعی و قدرت اجتماعی در شبکة ذی‌نفعان محلی مطالعة موردی: سامان عرفی گجین‌دشت- منطقة کلاته‌ رودبار دامغان

دوره 5، شماره 4، بهمن 1393، صفحه 779-808
مهدی قربانی؛ ساره راسخی؛ جمیله سلیمی؛ ربانه روغنی

153.

مدل‌یابی ساختاری سرمایة اجتماعی دانشگاه و تمایل کارمندان به مشارکت با نقش واسطه‌ای آمادگی آن‌ها برای تغییر در دانشگاه شیراز

دوره 9، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 101-125
معصومه محترم؛ جعفر ترک زاده؛ نغمه صالحی

154.

مدل‌یابی عوامل ساخت سرمایة اجتماعی قبل و بعد ازفراگیری بیماری کووید-19 با تأکید بر عامل قومیت در استان خوزستان

دوره 8، شماره 3، مهر 1400، صفحه 477-500
بهرام نیک‌بخش

155.

مدل‌سازی روابط سرمایة اجتماعی، امنیت، و توسعة گردشگری خارجی

دوره 6، شماره 4، دی 1398، صفحه 521-542
مینا مهرنوش؛ مصطفی زندی‌نسب؛ مجتبی بهرامی

156.

مدل معادلات ساختاری اثر مؤلفه‌های سرمایة اجتماعی بر زیست‌پذیری کانون‌های کوچک شهری استان البرز

دوره 51، شماره 3، مهر 1398، صفحه 715-730
اسماعیل نصیری هنده خاله

157.

مشارکت سازمان‌های مردم ‌نهاد در فرآیند دادرسی کیفری به ‌منزلۀ سرمایۀ اجتماعی

دوره 6، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 41-58
مهدی شیداییان؛ علی عسگری مروت؛ مسلم واحدی

158.

مطالعه تطبیقی کنش دگردوستانه شهروندان تهرانی (دو مقطع 1384- 1394)

دوره 5، شماره 3، مهر 1395، صفحه 387-412
سعیده امینی

159.

مطالعۀ رابطۀ بین سرمایۀ اجتماعی و امید به آینده با بی‌تفاوتی جوانان (مورد مطالعه: شهر کرمانشاه)

دوره 5، شماره 3، مهر 1397، صفحه 385-410
علی مرادی؛ محسن صفاریان

160.

مطالعۀ عوامل مرتبط با احساس آنومی فردی در میان دانشجویان (مطالعۀ موردی دانشجویان دانشگاه تهران)

دوره 2، شماره 2، تیر 1392، صفحه 203-224
پروانه دانش؛ پروین علی پور

161.

مقایسة جامعه‌شناختی تأثیر سرمایة اجتماعی برکیفیت ‌زندگی سالمندان سنتی و مدرن (مورد مطالعه: سالمندان شهر رشت)

دوره 7، شماره 4، دی 1399، صفحه 587-611
منیر رستم‌پور واجاری؛ امیرمسعود امیرمظاهری؛ مجید کاشانی

162.

مقایسه سطح سرمایه اجتماعی زنان و مردان کارآفرین در حوزه های کاری زنان و مردان

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 17-35
زهرا آراستی؛ ژوان ناهید؛ آرین قلی پور

163.

نظریۀ سرمایۀ اجتماعی «امامت‌محور» با تکیه بر آموزه‌های شیعه

دوره 7، شماره 3، مهر 1399، صفحه 273-296
حامد پوررستمی

164.

نقش سرمایة اجتماعی بر رفتار حفاظت از مرتع در میان دامداران منطقة سارال در استان کردستان

دوره 75، شماره 4، آبان 1401، صفحه 628-641
مسلم سواری

165.

نقش سرمایة اجتماعی در تقویت رفتارهای شهروندی سازمانی و رفتارهای کارآفرینانه

دوره 3، شماره 3، مهر 1395، صفحه 463-482
داود حسین پور؛ محمد خانباشی؛ حامد گنجی زاده مرادلو؛ علی اصغر رشید

166.

نقش سرمایة اجتماعی در عملکرد نوآورانة کارکنان، با تأکید بر نقش تاب‌آوری و توانمندسازی

دوره 3، شماره 2، تیر 1395، صفحه 189-207
منوچهر منطقی؛ بهروز اسکندرپور؛ اکرم دستیاری؛ یونس نظری

167.

نقش سرمایة اجتماعی در مدیریت پسماند خانگی توسط زنان (مطالعة موردی زنان ساکن شهر سیرجان)

دوره 19، شماره 3، مهر 1400، صفحه 501-522
المیرا جعفری؛ صادق صالحی؛ بهرام قدیمی

168.

نقش سرمایه اجتماعی در شکل گیری محافل کاری (تأملی بر ابعاد و مؤلفه های مفهوم محافل کاری)

دوره 2، شماره 3، مهر 1394، صفحه 453-474
رضا طهماسبی؛ محسن خاندل

169.

نقش سرمایۀ اجتماعی و رهبری تحول‌آفرین در ارتقای عملکرد نوآوری بنگاه

دوره 2، شماره 4، دی 1394، صفحه 497-519
مرتضی سلطانی؛ علیرضا کاملی؛ فرشید خمویی

170.

نقش نام‌آوری کارفرما در ایجاد سرمایۀ اجتماعی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 1-26
سولماز فرج زاده؛ سیدمهدی الوانی؛ محمد عطایی؛ کیوان شاه قلیان

171.

نقش هوش هیجانی و سرمایة اجتماعی بر رضایت تحصیلی دانشجویان

دوره 8، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 29-51
ناصر سیف اللهی؛ نادر اسکندری

172.

نگاهی نظام‌مند به مفهوم سرمایۀ اجتماعی: چیستی، چرایی، چگونگی

دوره 6، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 59-84
امیرحسین بنائی؛ حسن زارعی متین؛ سارا مزینانی شریعتی

173.

نوع‌شناسی گروه‌های کاری در سازمان: ترکیب سرمایۀ اجتماعی و اثربخشی گروهی

دوره 5، شماره 2، تیر 1397، صفحه 263-290
حمید رحیمیان؛ مصطفی حسن‌زاده

174.

واکاوی افول سرمایۀ اجتماعی در ایران

دوره 5، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 91-109
علی حمیدی زاده

175.

وضعیت سرمایۀ اجتماعی زنان در جامعۀ کار و تولید

دوره 7، شماره 4، دی 1394، صفحه 473-487
ملیحه شیانی؛ حنان زارع

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.