1.

اقدامات تامینی و ضمانت اجرای مدنی حقوق مالکیت صنعتی؛ مطالعة تطبیقی

دوره 39، شماره 3، مهر 1388
محمود صادقی؛ مریم شیخی

2.

دادگاه های مالکیت فکری در کشورهای جنوب شرقی آسیا

دوره 40، شماره 3، مهر 1389، صفحه 131-150
سعید حبیبا؛ فرزانه شاکری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب