1.

اثر وزن اولیه جوجه و تراکم مواد مغذی جیره بر عملکرد رشد و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی

دوره 24، شماره 4، دی 1401، صفحه 477-488
محسن ذاکر جعفری؛ مهرداد محمدی؛ مازیار محیطی اصلی

2.

استفاده از برنامه‌ریزی غیرخطی در جیره‌نویسی بر اساس حداکثر سود در جوجه‌های گوشتی

دوره 40، شماره 2، شهریور 1388
علیرضا صفامهر؛ ابوالفضل بشیری؛ مسعود مستشاری؛ مهرنوش میرزایی

3.

تأثیر تراکم مواد مغذی جیره پایانی و سن کشتار بر بازده ابقای انرژی و پروتئین جوجه های گوشتی

دوره 22، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 105-116
مهدیه نیکبخت زاده؛ حیدر زرقی؛ ابوالقاسم گلیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب