1.

آگاهی کشاورزان از مفهوم، علل و اثرات تغییرات اقلیمی در مناطق روستایی استان خراسان جنوبی

دوره 54، شماره 4، دی 1402، صفحه 897-918
حامد قاینی سابق؛ یاسر محمدی؛ حشمت اله سعدی

2.

ارزشگذاری اقتصادی کارکرد حفظ حاصلخیزی خاک در اکوسیستم های مرتعی احیاء شده مناطق خشک (مطالعه موردی: پروژه بین المللی ترسیب کربن خراسان جنوبی)

دوره 69، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 1031-1042
یاسر قاسمی آریان؛ حسین آذرنیوند؛ علی کیانی راد

3.

امکان‌سنجی از دشت‌های شمالی استان سیستان و بلوچستان برای

دوره 61، شماره 3، فروردین 1388
فرامرز بریمانی؛ نصرالدین جهانتیغ

4.

اولویت بندی عوامل بازدارنده‌ی اجرای طرح یکپارچه سازی اراضی در استان خراسان جنوبی( مطالعه‌ی موردی شهرستان درمیان)

دوره 40، شماره 2، شهریور 1388
کورش روستا؛ مصطفی تیموری

5.

بررسی امکان توسعه گونه مرتعی Dorema ammoniacum با لحاظ شرایط رویشگاهی و استفاده از مدل آنتروپی حداکثر در مراتع خشک استان خراسان جنوبی

دوره 75، شماره 4، دی 1401، صفحه 591-605
علی طویلی؛ سیده مطهره حسینی؛ محمد جعفری؛ علی گلکاریان

6.

بررسی روند تغییرات نقش و جایگاه موقوفات زنان از دورۀ صفوی تا عصر حاضر (مطالعۀ موردی شهرستانهای بیرجند، درمیان، سربیشه)

دوره 4، شماره 2، فروردین 1391، صفحه 5-23
مفید شاطری؛ راضیه آرزومندان

7.

بررسی عوامل بازدارنده و پیشبرنده کاربرد روشهای جدید آبیاری توسط کشاورزان: مورد غرب شهرستان بشرویه در خراسان جنوبی

دوره 1، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 87-98
محمدرضا محبوبی؛ محمد اسماعیلی اول؛ جعفر یعقوبی

8.

بررسی عوامل محیطی مؤثر بر پراکنش گونۀ Calligonum eriopodum (مطالعۀ موردی: شنزارهای اطراف شهرستان قائن)

دوره 71، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 529-536
سیده خدیجه مهدوی؛ غلامرضا حسینی بمرود؛ محمد حسن جوری؛ حسین توکلی

9.

ردیابی و مقایسۀ فیلوژنتیکی جدایه‌های زعفران و گوجه‌فرنگی ویروس پژمردگی لکه‌ای گوجه‌فرنگی (TSWV) در استان خراسان جنوبی

دوره 48، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 217-227
سالار فرخوند؛ سیده عاطفه حسینی؛ خدیجه سالاری؛ محمد حسین امینی فرد

10.

شناسایی انگاره‌های ذهنی بهره برداران استان خراسان جنوبی در زمینه مدیریت پایدار منابع چاه آب کشاورزی

دوره 11، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 780-795
آزاده بخشی؛ بهمن خسروی پور؛ منصور غنیان

11.

گونه شناسی سفال های نقش افزوده قلعه کوه قاین

دوره 26، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 89-100
امیر انوری مقدم؛ محمد فرجامی؛ علی اصغر محمودی؛ محمدرضا سروشسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب