1.

اخلاق مراقبت زنانه و بازاندیشی در مفهوم خودآئینی

دوره 18، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 1-22
سارویه مذهبی؛ رضا نصیری حامد

2.

بررسی شخصیت زن نمایش نامه ی عروسک خانه در تنگناهای اخلاقی بر مبنای سه نظریه ی اخلاقی

دوره 2، دوره 2،‌شماره 1، دی 1389
حمیرضا عریضی؛ الهام پاژخ


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب