1.

-

دوره 3، شماره 0، بهار 1381
Ebrahim Ghasemi-Nejad

2.

Appendix 1 List of fossils, described as new by Senowbari-Daryan et al. from the Permian and Mesozoic of Iran

دوره 6، شماره 1، بهار 2016، صفحه 149-167

3.

Benthic foraminiferal and calcareous algal biostratigraphy of the Fahliyan Formation in oil well no. X1, Dorood Oilfield, Persian Gulf

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 2018، صفحه 319-329
Leila Rostami؛ Seyed Hamid Vaziri؛ Davood Jahani؛ Ali Solgi؛ Morteza Taherpour Khalil Abad؛ Ivana Carević؛ Ahmad Yahyaei

4.

Coastal foraminifera from the Iranian coast of Makran, Oman Sea (Chabahar Bay to Gawater Bay) as an indicator of tsunamis

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 2019، صفحه 43-63
Seyed Hamid Vaziri؛ Eduard G. Reinhart؛ Jessica E. Pilarczyk

5.

Distribution and Paleoecology of the Middle Jurassic Foraminifera from Eastern Alborz (Goznawwi section)

دوره 7، شماره 2، پاییز 2017، صفحه 219-236
Tayebe Farahani؛ Mehdi Yazdi؛ Mahmoud Reza Majidifard

6.

Lithostratigraphy and Microbiostratigraphy of the Ruteh Formation in Northwest of Khur, Central Alborz, Iran

دوره 21، شماره 3، پاییز 2010
M Mahdavi

7.

Microfacies Analysis and its Implications for Depositional Environment of Margala Hill Limestone from Khaira Gali Road Section, North Eastern Hazara, Pakistan

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 2021، صفحه 263-274
Ghulam Akbar؛ Muhammad Armaghan Faisal Miraj؛ Naveed Ahsan؛ Abid Ali؛ Rana Faizan Saleem؛ Shahzaib Murtaza

8.

Urgonian Type Microfossils of the Dariyan Formation, from Southwest of Iran (Northeast of Shiraz)

دوره 28، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 255-265
M. Yavari؛ M. Yazdi؛ H. Ghalavand؛ M. H. Adabi

9.

بیواستراتیگرافی فرامینیفرهای سازند قم بر اساس یافته های جدید در برش چینه شناسی طاقدیس نواب در جنوب شرق کاشان

دوره 35، شماره 4، پاییز 1389
جهانبخش دانشیان؛ اسما آفتابی

10.

بیواستراتیگرافی نهشته های مرز سازندهای گورپی وتاربور در نواحی بروجن و سمیرم

دوره 1، شماره 0، تابستان 1384
مرتضی طبائی؛ حسین وزیری مقدم؛ عبدالمجید رشیدی

11.

تعیین عمق دیرینه‌ی سازند گورپی بر مبنای فرامینیفرهای پلانکتونیک و بنتیک

دوره 34، شماره 4، تابستان 1387
میثم همتی‌نسب؛ ابراهیم قاسمی‌نژاد؛ بهروز درویش‌زاده

12.

لیتوستراتیگرافی و بیوستراتیگرافی نهشته های پرمین دربرش مارسلان، سنگرود، (البرز غربی)

دوره 1، شماره 0، تابستان 1384
فرشته سجادی؛ حسین پرتوآذر؛ نوشین مهربانContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.