1.

بررسی حساب ذخیره ارزی بر اساس الگوی ارزیابی رسمی

دوره 41، شماره 3، مهر 1390، صفحه 359-377
علی اکبر نیکواقبال؛ حسین پوزش شیرازی؛ اباذر براری

2.

تئوری «نفرین منابع» یا نحوه مدیریت درآمدهای نفتی مطالعه موردی: مقایسه ایران و نروژ

دوره 40، شماره 2، تیر 1389
محمدعلی شیرخانی؛ اباذر براری؛ حسین پوزش شیرلزی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب