1.

اشاعه سواری مجانی توسط بازیکن قدرتمند در ساختار شبکه ای

دوره 50، شماره 4، دی 1394، صفحه 925-958
عباد عبادی؛ قهرمان عبدلی

2.

حضور روسیه در خاورمیانه در دورة پوتین (احیای نفوذ روسیه در کشورهای زیر نفوذ اتحاد شوروی)

دوره 8، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 43-62
محمد صادق کوشکی؛ ابراهیم طاهری بزی

3.

عمل‌گرایی پوتین و تغییر در رویکردهای سیاست خارجی روسیه

دوره 40، شماره 2، تیر 1389
الهه کولائی؛ علیرضا نوری

4.

کارکرد اتحادیۀ اقتصادی اوراسیائی در پرتو نقش قدرت بزرگ در ذهنیت روسی

دوره 14، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 247-270
شیوا علی زاده

5.

معماوارگی گفتمان قدرت نرم روسیه

دوره 12، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 75-94
احمد رشیدی

6.

هویت ملی روسیه در دوران پساشوروی؛ تغییر یا تداوم هویتی

دوره 14، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 175-200
علیرضا سلطانی؛ زهره خانمحمدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب