51.

تحلیل عوامل بازدارندۀ گرایش جوانان روستایی به خوداشتغالی مطالعۀ موردی: روستاهای بخش مرکزی شهرستان همدان

دوره 5، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 263-282
سمیه لطیفی؛ سیده سارا موسوی مطلوب؛ موسی اعظمی

52.

تحلیل عوامل تأثیرگذار بر مدیریت ریسک تولید در کشاورزان پرتقال کار جیرفت

دوره 45، شماره 1، بهار 1393، صفحه 57-67
فرهاد محمدی کانی گلزار؛ معصومه عسگری؛ مسلم سواری؛ ژیلا دانشور عامری

53.

تحلیل عوامل تبیین‌کننده و عناصر اثرگذار بر مشارکت شهروندی (موردکاوی اصفهان)

دوره 52، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 1339-1355
محمد حسین شریف زادگان؛ حسین قانونی

54.

تحلیل عوامل مؤثر بر تمایل گردشگران به سفرهای روستایی تور محور موردمطالعه: گردشگران روستایی شهرستان مراغه

دوره 9، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 236-249
حجت ورمزیاری؛ محسن بابایی؛ بابک ایمانی

55.

تحلیل عوامل مؤثر بر توسعة مکانیزاسیون در نواحی روستایی (مطالعة موردی: دهستان غنی‌بیگلو، شهرستان زنجان)

دوره 4، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 481-503
سید حسن مطیعی لنگرودی؛ مهدی حسام؛ مهدی چراغی؛ حدیثه آشور

56.

تحلیل عوامل مؤثر بر تولید و توسعه گلخانه‌های گل و گیاه زینتی شهرستان آمل

دوره 43، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 607-614
شاپور ظریفیان؛ مجید جباری؛ باب اله حیاتی؛ قادر دشتی

57.

تحلیل فضایی و سطح‌بندی شاخص‌های اشتغال در استان‌های کشور (با به‌کارگیری تحلیل عاملی و خوشه‌ای)

دوره 5، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 361-383
سمانه مسیبی؛ احمد تقدیسی

58.

تحلیل فضایی وضعیت مسکن روستایی در استان کهگیلویه و بویراحمد

دوره 1، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 49-72
سید اسکندر صیدایی؛ صدیقه کیانی سلمی؛ زهرا سلطانی

59.

تحلیل مکانی متغیرهای کیفیت آب زیرزمینی مبتنی بر زمین‌آمار، آنالیز آماری و معادلات ساختاری

دوره 5، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1385-1399
مسلم برجی حسن گاویار؛ مهناز ابوالقاسمی؛ سیده مهسا موسوی رینه؛ فاطمه روزبهانی؛ حسین یوسفی

60.

تحلیل مؤلفه‌‌های سرمایه اجتماعی در بین دانشجویان کشاورزی با تأکید بر کارآفرینی

دوره 47، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 391-401
فرهاد خسروانی؛ امیر نعیمی؛ غلامرضا پزشکی راد؛ همایون فرهادیان؛ فضل اله عزیزپور فرد

61.

تحلیل وضعیت برخورداری نظام شهری استان کرمانشاه از شاخص خدمات شهری با استفاده از مدل‌های تاکسونومی، تحلیل عاملی و تحلیل خوشه‌ای

دوره 5، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 381-403
علی فتحی؛ سید مهدی موسی کاظمی؛ شاه بختی رستمی؛ اسماعیل علی اکبری

62.

تعیین حوزه‌های آبخیز همگن جهت برآورد فرسایش و رسوب با استفاده از روش‌های مختلف تحلیل خوشه‌ای (مطالعه موردی: دامنه شمالی البرز)

دوره 69، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 261-273
نسیم آرمان؛ علی سلاجقه؛ سادات فیض نیا؛ حسن احمدی؛ جمال قدوسی؛ علی کیانی راد

63.

تعیین محرک هزینه در سیستم‌های هزینه‌یابی برمبنای فعالیت با استفاده از روش‌های داده‌کاوی و تحلیل عاملی

دوره 18، شماره 63، بهار 1390، صفحه 21-38
علی اصغر انواری رستمی؛ حسن خادمی زارع؛ طاهره علی‌حیدری بیوکی؛ نجمه نشاط

64.

تهیه و بررسی اعتبار سازة پرسشنامه «ویژگی‌های مدرسان موفق زبان انگلیسی»

دوره 14، شماره 54، پاییز 1388
رضا پیشقدم؛ فاطمه معافیان

65.

در جست‌وجوی فنون تعیین روایی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1385
محمد رضا مهرگان؛ محمدرضا زالی

66.

راهکارهای بهبود اجرای طرح ترویجی «تسریع انتقال یافته ها» از دیدگاه کشاورزان مجری طرح در استان کرمانشاه

دوره 44، شماره 1، بهار 1392، صفحه 121-130
لیلا بنی عامریان؛ امیرحسین علی بیگی؛ علی اصغر میرک زاده

67.

روایی و پایایی نسخۀ فارسی پرسشنامة سبک مقابله (گرایشی و اجتنابی) برای ورزشکاران

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 253-268
محسن پورمنتی؛ حسن غرایاق زندی؛ الهه عرب عامری

68.

ساخت و اعتباریابی مقیاس ایرانی چالش های میانسالی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 167-180
عباس روزبهانی؛ مهناز علی اکبری دهکردی

69.

ساخت و اعتباریابی مقیاس درگیری در امور تحصیلی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 1-16

70.

سنجش پایداری توسعة گردشگری از نگاه جامعة محلی (مطالعة موردی: شهر تبریز)

دوره 2، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 205-218
ابوالفضل قنبری؛ معصومه آدمی؛ سمیرا هاشمی امین

71.

سنجش سطح توسعه‌یافتگی استان‌های کشور ایران با رویکرد تحلیل عاملی

دوره 4، شماره 7، پاییز 1391، صفحه 5-26
فرزام پوراصغر سنگاچین؛ اسماعیل صالحی؛ مرتضی دیناروندی

72.

سنجش فقر شهری و ارتباط آن با دسترسی به خدمات شهری در شهر قزوین

دوره 21، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 45-54
اسفندیار زبردست؛ ، راضیه رمضانی

73.

سنجش کیفیت خدمات واحد فناوری اطلاعات همراه با مطالعه موردی در صنعت حمل و نقل

دوره 19، شماره 4، پاییز 1385
کیوان قصیری؛ سارا پیشداد

74.

سنجش کیفیت زندگی در قلمرو مسکن در بافت های فرسوده واجد ارزش تاریخی شهر اصفهان

دوره 21، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 29-38
اسفندیار زبردست؛ همایون نورائی

75.

سنجش کیفیت زندگی شهری در کلانشهر تهران

دوره 19، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 5-22
عباس احمد آخوندی؛ ناصر برک پور؛ احمـد خلیــلی؛ سعید صداقت نیا؛ رامین صفی یاری

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.