101.

بررسی سیتوژنتیکی گونه هایی از جنس ماشک (Vicia) در ایران

1-37، شماره 3، فروردین 1385
سید محسن حسام زاده حجازی؛ محمد رسولی

102.

بررسی غلظت و منشأ آلاینده‌های فلزی در رسوبات خور موسی، خلیج‌فارس

دوره 40، شماره 2، تیر 1393، صفحه 345-360
علیرضا واعظی؛ عبدالرضا کرباسی؛ مجتبی فخرایی؛ علیرضا ولی خانی سامانی؛ مهدی حیدری

103.

بررسی فنوتیپی برخی ژنوتیپ‌های انبه در ایران

دوره 41، شماره 2، شهریور 1389
منصوره شمیلی؛ علیرضا طلایی؛ محمدرضا فتاحی مقدم؛ سیدمحمود طالبی

104.

بررسی هیدروژئوشیمی منابع آب ‏زیرزمینی دشت بستان‏ آباد با استفاده از روش‏ های آماری چندمتغیره

دوره 8، شماره 3، مهر 1400، صفحه 691-706
شهلا سلطانی؛ اصغر اصغری مقدم

105.

بررسی هیدروژئوشیمی منابع آب شهر گرگان با استفاده از روش تحلیل عاملی و روش تحلیل خوشه‌ای

دوره 33، شماره 43، آذر 1386
مجتبی قره محمودلو؛ مصطفی رقیمی؛ علی حشمت پور

106.

بررسی همگرایی شاخص قیمت بورس در بازارهای سهام با تأکید بر بازار ایران

دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 107-129
علی فقه مجیدی؛ بهناز نانوای سایق؛ احمد محمدی

107.

بررسی همگرایی شاخص قیمت مصرف‌کننده بین استان‌های ایران با استفاده از روش تحلیل خوشه‌ای

دوره 54، شماره 2، تیر 1398، صفحه 369-393
احمد محمدی؛ سروه عبدالکریمی آذر؛ علی فقه مجیدی

108.

بررسی ویژگی‌های آماری و همدیدی طوفان‌های تندری استان اردبیل

دوره 42، شماره 72، آذر 1389
برومند صلاحی

109.

بررسی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی میوۀ برخی از نژادگان‌های ازگیل در استان آذربایجان شرقی

دوره 49، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 157-169
بشیر ایوب نژادگان جرمی؛ حمید حسن پور

110.

بررسی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و پاداکسندگی برخی از موهای وحشی استان آذربایجان غربی

دوره 48، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 369-380
رقیه خوش آمد شورجه؛ حمید حسن پور

111.

پهنه‎بندی ایران برپایه دماهای فرین بالا

دوره 40، شماره 4، دی 1393، صفحه 155-168
اشرف اسدی؛ سید ابوالفضل مسعودیان

112.

پهنه‌بندی پتانسیل سیل‌خیزی حوضه آبریز کنجانچم

دوره 42، شماره 72، آذر 1389
کمال امیدوار؛ آمنه کیان‌فر؛ شمس‌الله عسکری

113.

تأثیر خودگشنی اجباری و آزاد گرده‌افشانی بر صفات زراعی و ساختار ظاهری علف باغ (Dactylis glomerata)

دوره 47، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 9-17
سهیلا اسپنانی؛ محمد مهدی مجیدی

114.

تبیین الگوی بوم‌آورد از رهیافت توسعۀ خوشه‌ای شهر (CCD) (مطالعۀ موردی: شهرستان‌های غرب استان تهران)

دوره 51، شماره 4، دی 1398، صفحه 951-967
سوده سادات طباطبائی؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی؛ یوسف‌علی زیاری؛ حمید ماجدی

115.

تجزیه به مؤلفه‌های اصلی برخی از ژنوتیپ‌های ایرانی و خارجی گلرنگ با استفاده از صفات مورفولوژی و زراعی

دوره 24، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 125-143
حمید جباری؛ حمیدرضا فنایی؛ فرناز شریعتی؛ حمید صادقی گرمارودی؛ محمد عباسعلی؛ امیر حسین امیدی

116.

تجزیه علیت صفات موثر بر عملکرد روغن و پروتئین در ژنوتیپ‌های کنجد در شرایط مختلف رطوبتی و استفاده از میکوریزا

دوره 51، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 177-194
اسماعیل قلی نژاد؛ رضا درویش زاده

117.

تجزیه و تحلیل پارامترهای کیفیت آب سطحی با استفاده از روش های آمـاری چند متغیره

دوره 70، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 465-478
مجید کاظم زاده؛ آرش ملکیان

118.

تجزیه و تحلیل سیتوژنتیکی چند گونه اسپرس (Onobrychis spp.) از منطقه مرکزی ایران

دوره 41، شماره 4، اسفند 1389، صفحه 707-717
محمد مهدی مجیدی؛ ابوالقاسم اکبریان

119.

تجزیه‌وتحلیل‌های آماری چندمتغیره صفات وابسته به عملکرد دانه در ارقام کلزای بهاره

دوره 4، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 91-103
محمد مرادی؛ مهدی سلطانیحویزه

120.

تجزیه و تحلیل هیدروژئوشیمیایی رودخانۀ بیدخوان بردسیر کرمان با استفاده از آزمون مؤلفۀ اصلی و آنالیز خوشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای

دوره 40، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 139-152
سارا شیخ فخرالدینی؛ احمد عباس نژاد

121.

تحلیل آماری‏- همدیدی امواج سرمایشی و فراگیر شمال‏ غرب ایران

دوره 49، شماره 4، دی 1396، صفحه 699-718
مهدی دوستکامیان؛ مسعود جلالی؛ اله مراد طاهریان زاد

122.

تحلیلی بر تأثیر ابعاد توسعۀ پایدار اجتماعات محلی بر توسعۀ گردشگری طبیعی با نظرسنجی از ساکنان روستایی شهرستان نقده

دوره 48، شماره 2، تیر 1395، صفحه 313-331
حسن اسماعیل زاده؛ شمسی صالح پور

123.

تحلیل روند و پهنه‌بندی زمانی-مکانی بارش حوضه دریاچه ارومیه و انتخاب ایستگاه‌های شاخص با روش‌های آماری چند متغیره

دوره 50، شماره 7، آذر 1398، صفحه 1581-1593
بهروز سبحانی؛ محمد عیسی زاده؛ یعقوب دین پژوه

124.

تحلیل ژنتیکی صفات مرتبط با بذر در گونه‌های وحشی و اهلی اسپرس (Onobrychis spp)

دوره 46، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 93-103
عظیمه نجفی پور؛ محمد مهدی مجیدی

125.

تحلیل فراوانی منطقه ای سیلاب به روش هیبرید در شرق و شمال شرق ایران

دوره 56، شماره 2، مهر 1382
محسن محسنی ساروی؛ حامد روحانی؛ عبدالرسول تلوری؛ غلامرضا زهتابیان

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.