1.

پیش‌بینی لهیدگی داخلی طالبی با مدل غیرخطی المان محدود به‌کمک نرم‌افزار آباکوس

دوره 46، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 47-55
اسماعیل سیدآبادی؛ مهدی خجسته پور؛ حسن صدرنیا

2.

تعیین میدان جابه‌جایی ناشی از فعالیت هم‌لرزه گسل شیب‌لغز و امتدادلغز با استفاده از روش المان محدود

دوره 39، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 215-225
بیژن شورچه؛ مهدی معتق؛ محمدعلی شریفی

3.

تعیین میدان لغزش گسل‌های امتداد لغز به کمک روش‌های حل وارون

دوره 42، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 233-245
سیدرضا میراشرفی؛ ناصر خاجی

4.

شبیه سازی عددی پدیده شکست دانه های مصالح سنگریز (تیزگوشه)

دوره 45، شماره 3، شهریور 1390، صفحه 291-300
علی اصغر میرقاسمی؛ سهیل محمدی؛ احد باقرزاده خلخالی

5.

ماتریس عملگرهای تابع گرین گسل‌های درون‌صفحه‌ای

دوره 36، شماره 1، اردیبهشت 1389
امیرحسین بحرانی؛ ناصر خاجی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب