1.

ارزیابی توان اکولوژیک جنگل‌های حوضه‌های آبخیز دوهزار و سه هزار شمال ایران با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی

دوره 35، شماره 51، آبان 1388
محمد جواد امیری؛ سید غلامعلی جلالی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ سید محسن حسینی؛ فرود آذری دهکردی

2.

ارزیابی ریسک محیط زیستی خطوط لوله انتقال گاز به روش تلفیقی AHP

دوره 36، شماره 53، خرداد 1389
سید علی جوزی؛ مهدی ایرانخواهی

3.

بررسی جهت‌های توسعة مناطق حاشیه‌نشین شهر اهواز با استفاده از GIS و RS

دوره 42، شماره 4، بهمن 1388، صفحه 15-28
علی موحد؛ ایوب تقی زاده

4.

تعیین قابلیت و توان بوم‌شناختی شهرستان رودان به‌منظور کاربری طبیعت‌گردی با استفاده از روش تصمیم‌گیری چند‌معیاره

دوره 47، شماره 2، تیر 1394، صفحه 317-332
ابراهیم شاکری زاده؛ فاطمه مهدوی

5.

تهیة نقشة حساسیت به خطر زمین‌لغزش و ارزیابی آن با استفاده از تحلیل آماری رگرسیون لجستیک

دوره 67، شماره 4، بهمن 1393، صفحه 617-629
حمید رضا مرادی؛ مریم دشتی مرویلی؛ علیرضا ایلدرمی

6.

مدل‌سازی مخاطرات محیطی چندگانه در مناطق حفاظت‌شده (مطالعة منطقة حفاظت‌شدة کوه خامین: استان کهگیلویه و بویراحمد)

دوره 76، ویژه نامه مناطق تحت حفاظت، بهمن 1402، صفحه 231-245
داود مافی غلامی

7.

مطالعة آلودگی خاکهای محدودة شهر کرمان به‌وسیلة عناصر کمیاب سمی با استفاده از سامانة اطلاعات جغرافیایی(GIS)

دوره 35، شماره 49، خرداد 1388
محمد علی حمزه؛ رضا حسن زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب