1.

بررسی کارایی نشانگرهای همدوسی در تفسیر داده‌های لرزه‌ای

دوره 34، شماره 3، آبان 1387
علی هاشمی گازار؛ عبدالرحیم جواهریان

2.

تخمین سرعت موج برشی از روی نشانگرهای لرزه‌ای در یکی از مخازن ماسه‌سنگی جنوب ایران

دوره 49، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 389-405
احسن لیثی؛ نوید شاد منامن

3.

تخمین شاخص شکنندگی با استفاده از وارون‌سازی پس از برانبارش داده‌های لرزه‌ای با مثالی از حوضة پرت واقع در استرالیای غربی

دوره 46، شماره 3، آبان 1399، صفحه 457-471
مسعود سراج‌امانی؛ رامین نیکروز؛ علی کدخدائی

4.

مدلسازی لرزه‌ای AVO با استفاده از داده‌های مغزه برای مطالعه مخزن

دوره 36، شماره 2، مرداد 1389
سجاد اسماعیل‌پور؛ محمدعلی ریاحی؛ ابوالقاسم امام‌زاده؛ رضا سکوتی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب