1.

بررسی جایگاه مناطق آزاد تجاری جزیره قشم در توسعه پایدار و امنیت اجتماعی

دوره 5، شماره 1، تیر 1392، صفحه 27-49
ابراهیم رستم گورانی؛ مریم بیرانوند زاده؛ سیددانا علی زاده؛ مهدی حشمتی جدید

2.

تاکسونومی و پراکنش جغرافیایی میگوهای حفار (Thalassinidea (Crustaces: Decapoda نواحی جزر و مدی جزیره قشم، خلیج فارس

دوره 36، شماره 2، دی 1389
وحید سپهوند؛ علیرضا ساری

3.

تنوع گونه ای ناحیه جزرومدی ساحل جنوبی جزیره قشم بر اساس بیوتپ های غالب

دوره 65، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 13-29
زینب انصاری؛ جعفر سیف آبادی؛ فریدون عوفی

4.

مطالعه میدان باد لایه مرزی سیاره‌ای روی جزیره‌ قشم، ایران

دوره 46، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 129-147
منا ضرغامی‌پور؛ حسین ملکوتی

5.

مکان یابی دهکده های گردشگری در شهرهای ساحلی (مورد مطالعه: جزیره قشم)

دوره 5، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 101-119
سمیه شهرکی ده دسوخته؛ مصطفی خبازی؛ سمانه سارانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب