1.

ارزیابی نقش خلوت در ارتقای دلبستگی به مکان در خوابگاه های دانشجویی

دوره 20، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 73-86
علی اکبر جیدری؛ زهرا عبدی پور

2.

بررسی تأثیر ظرفیت مکانی بر دلبستگی به مکان از منظر گروه نوجوان در شهر تهران

دوره 3، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 33-54
زهرا خدائی؛ مجتبی رفیعیان؛ هاشم داداش پور؛ علی اکبر تقوایی

3.

بررسی میزان دلبستگی به مکان نسبت به سه مقیاس خانه، محله و شهر (نمونه موردی شهر شیراز)

دوره 23، شماره 3، آذر 1397، صفحه 95-106
علی اکبر جیدری؛ قاسم مطلبی؛ سلمان مرادیان

4.

بررسی نحوه ارتباط میان دو مفهوم حس مکان و دلبستگی به مکان در خوابگاه دانشجویان

دوره 19، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 15-22
علی اکبر حیدری؛ قاسم مطلبی؛ ، فاطمه نکویی مهر

5.

تبیین صفات تأثیرگذار خانه در شکل‌گیری دلبستگی انسان به آن {ارایۀ یک مدل فرآیند علّی}

دوره 22، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 51-62
عیسی حجت؛ فرهنگ مظفر؛ سیده پوراندخت سعادتی

6.

تبیین مدل «دلبستگی به مکان» و بررسی عناصر و ابعاد مختلف آن

دوره 1، شماره 38، تیر 1388، صفحه 37-48
سیدعبدالهادی دانشپور؛ منصور سپهری مقدم؛ مریم چرخچیان

7.

دلبستگی به مکان، مشارکت مدنی و آمادگی در برابر مخاطرات (مورد مطالعه شهروندان شهرک باغمیشه تبریز)

دوره 13، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 285-313
فرزانه هدفی

8.

مطالعه ارتباط ادراک محیطی و دلبستگی به مکان و اثر آن‌ها بر رفتارهای حامی محیط زیست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1400
فرزانه هدفی؛ علی صرافی نیک

9.

نقش کیفیت محیطی بر دلبستگی به مکان در فضاهای شهری (مطالعۀ موردی: میدان مرکزی شهر همدان)

دوره 53، شماره 2، تیر 1400، صفحه 599-616
محمد معتقد؛ حسن سجادزاده


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.