1.

ارزیابی خطرپذیری رخداد سیل در حوضۀ تجن با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی

دوره 7، شماره 3، مهر 1399، صفحه 731-741
امیرحسین محمدپور؛ علیرضا وفائی نژاد

2.

ارزیابی عملکرد مدل‌های درونیابی در پهنه‌بندی فلزات سنگین خاک (مطالعه‌ موردی: شهرستان هریس)

دوره 44، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 17-32
سیدرضا صادقی خو؛ رحیم علی عباسپور

3.

استعدادیابی و پهنه‌بندی مناطق مستعد کشت زیتون با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) و روش الگوریتم ژنتیک

دوره 1، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 85-96
محمد عظیمی حسینی؛ محمودرضا بهبهانی

4.

استفاده از الگوریتم جهش قورباغه و سیستم اطلاعات مکانی برای کمک به بهره‌برداری بهینه از مخزن سد (مطالعۀ موردی: مخزن سد درودزن)

دوره 6، شماره 4، دی 1398، صفحه 983-991
زهرا گودرزی؛ علیرضا وفائی‌نژاد

5.

بررسی اثرات ژئومورفولوژیکی فرونشست زمین و اثرات آن در اکوسیستم با استفاده از نرم-افزار ArcGIS (مطالعه موردی: شهر تهران)

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 47-56
پریسا صراطی؛ سیده آمنه سجادی

6.

طراحی و اجرای GIS کاربردی جهت مکان یابی شهرک های صنعتی با استفاده از مدل‌های فازی، وزن های نشان‌گر و ژنتیک

دوره 43، شماره 4، شهریور 1388
روزبه شاد؛ حمید عبادی؛ محمد سعدی مسگری؛ علیرضا وفائی‌نژاد

7.

طراحی و پیاده‌سازی الگوریتم تناظریابی برداری نیمه‌اتوماتیک

دوره 45، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 113-124
اعظم موسوی ملک؛ علی‌اصغر آل‌شیخ

8.

مدل‌سازی روابط توپولوژیک سه بعدی فازی در محیط GIS

دوره 43، شماره 4، شهریور 1388
روزبه شاد؛ محمد سعدی مسگری؛ علی اکبر آبکار

9.

مدیریت توزیع آب در شبکه‌های آبیاری و تخصیص الگوی کشت به‌کمک سیستم اطلاعات مکانی و برنامه‌ریزی خطی (نمونۀ موردی: اراضی پایین‌دست سد آغ‌چای)

دوره 1، شماره 2، مهر 1393، صفحه 123-132
علیرضا وفائی نژاد؛ جواد یوسف زاده؛ حسین یوسفی؛ ناصر محمدی ورزنه

10.

مدیریت توزیع آب در شبکه ‏های آبیاری و زهکشی با رویکردی ترکیبی به سامانه‏ های اطلاعات مکانی، الگوریتم کلونی مورچگان و مسئلۀ فروشندۀ دوره‏گرد

دوره 8، شماره 4، دی 1400، صفحه 941-952
اردلان عبداله زاده؛ علیرضا وفائی نژاد

11.

مدیریت مجموعۀ منابع کتابخانه با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی (مطالعۀ موردی: کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران)

دوره 47، شماره 3، مهر 1392، صفحه 251-272
رویا پورنقی

12.

مقایسة دو روش مدل‌سازی با استفاده از شبکة عصبی- فازی در پیش بینی غلظت آلایندة مونوکسید کربن

دوره 38، شماره 4، اسفند 1391
الهه خزاعی؛ علی اصغر آل شیخ؛ محمد کریمی؛ محمد حسن وحیدنیاسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب