1.

تأثیر درگیری ذهنی و ویژگی‌های شخصیتی افراد بر خرید آنی پوشاک

دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 29-46
کبری بخشی زاده؛ مرتضی خلیلی رودی؛ سامان رضائیان اکبرزاده

2.

تحلیل رابطۀ ناهمسانی های شناختی پس از خرید با درگیری های ذهنی مصرف کننده درمورد محصول (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه اصفهان)

دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 663-678
بهرام رنجبریان؛ قاسم اصغری

3.

رابطه میان عوامل روانی، اجتماعی و رفتار مصرف کننده سبز (حامی محیط زیست)

دوره 3، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 143-302
بهرام رنجبریان؛ بهرام رنجبریان

4.

سنجش عوامل مؤثر بر تمایل مصرف‌کننده ایرانی به خرید و مصرف کالاهای ایرانی

دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 241-258
سعید سعیدا اردکانی؛ زهرا السادات صانعیان؛ ناهید منتی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب