1.

بررسی تنوع ژنتیکی در جمعیت گاومیش‌های‌ آذری با استفاده از نشانگر‌های ریزماهواره

دوره 49، شماره 3، آذر 1397، صفحه 355-360
مهدیه یوسفی دارستانی؛ سیدرضا میرائی آشتیانی؛ مصطفی صادقی

2.

بررسی چندشکلی ناحیه اگزون سوم ژن FABP4 در دو نژاد سیستانی و دشتیاری و ارتباط آن با صفات رشد در گاو‌های نژاد سیستانی

دوره 17، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 107-117
سمانه ابولی؛ غلامرضا داشاب؛ محمد رکوعی؛ مهدی وفای واله

3.

بررسی ساختار ژنتیکی اسب‌های بومی ایران با استفاده از نشان‌گرهای ریزماهواره

دوره 23، شماره 2، تیر 1400، صفحه 155-163
محمد عبدلی؛ محمدباقر زندی؛ طاهر هرکی نژاد؛ مسعود خلیلی

4.

بررسی میزان تفرق ژنتیکی نژادهای های مختلف شتر استان سیستان و بلوچستان با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره‌ای

دوره 24، شماره 2، تیر 1401، صفحه 127-138
آرزو طوقی؛ غلامرضا داشاب؛ علی مقصودی؛ محمد رکوعی

5.

تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ‌های پیاز با استفاده از نشانگر ریزماهواره

دوره 42، شماره 1، تیر 1390، صفحه 11-20
زهرا کریمی نافچی؛ بدرالدین ابراهیم سید طباطبایی؛ مصطفی مبلی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب