1.

ارزیابی آهنگ رفتارزمانی - مکانی بارش دو دهۀ اخیر در ایران

دوره 48، شماره 3، مهر 1395، صفحه 465-484
محمود احمدی؛ عباس علی داداشی

2.

بررسی الگوی‌های توزیع فضایی دما، بارش و رطوبت با استفاده از تحلیل اکتشافی زمین‌آمار (بررسی موردی: نواحی مرکزی ایران)

دوره 41، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 99-117
حمید نظری‌‌پور؛ مهدی دوستکامیان؛ سارا علیزاده

3.

بررسی منحنی فضایی زیست‌محیطی کوزنتس در کشورهای آسیایی (مطالعة موردی: گاز دی‌اکسیدکربن و ذرات معلق)

دوره 37، شماره 58، شهریور 1390، صفحه 1-14
حسین میرشجاعیان حسینی؛ فرهاد رهبر

4.

تأثیر مخاطره‌آمیز کاهش سطح تاغ‌زارهای اطراف شهر کرمان بر تشکیل کانون‌های ریزگرد

دوره 3، شماره 3، مهر 1395، صفحه 199-210
مهدی صداقت؛ سید رضا مهرنیا؛ صادق برزگر؛ محمدعلی زنگی آبادی

5.

تحلیل فضایی بارش ماهانة شمال غرب ایران با استفاده از آمارۀ خودهمبستگی فضایی

دوره 47، شماره 3، مهر 1394، صفحه 451-464
داریوش یار احمدی؛ منصور حلیمی؛ زهرا زارعی چقابلکی‌

6.

تحلیل فضایی بازتاب های گردشگری تجاری در شهرهای شمال غرب کشور،( مطالعه موردی شهر بانه)

دوره 5، شماره 3، آبان 1397، صفحه 143-160
علی احمدی؛ علی شماعی؛ اسماعیل علی اکبری؛ علی موحد

7.

تحلیل نوسانات فضایی تأثیر توسعه بر مهاجرت داخلی‌ـ بین‌شهرستانی در ایران

دوره 8، شماره 2، مهر 1395، صفحه 245-270
رسول صادقی؛ محسن شکریانی

8.

توزیع و تحلیل فضایی آبادی ‏های در معرض تخلیه در استان خراسان رضوی

دوره 15، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 87-113
مریم قاسمی؛ رقیه کلاته میمری؛ علیرضا معینی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب