1.

اثر فاضلاب و لجن فاضلاب بر جذب برخی فلزات سنگین در خاک و گیاه نعناع (.Mentha spicata L)

دوره 45، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 1-15
مسعود شاکرمی؛ صفر معروفی

2.

بررسی اثرات بیوچار و بقایای گیاهی پوستة برنج بر رشد و ترکیبات شیمیایی گیاه لوبیا در یک خاک آهکی آلوده به لجن فاضلاب

دوره 70، شماره 4، دی 1396، صفحه 869-880
زهرا زیبایی؛ رضا قاسمی فسائی؛ پویا استوار

3.

بهبود غلظت‌ عناصر غذایی آرد گندم رقم الوند با مصرف تلفیقی کودهای آلی و نیتروژن

دوره 44، شماره 4، دی 1392، صفحه 405-420
مژگان کاظم زاده؛ سید هادی پیغمبردوست؛ نصرت اله نجفی

4.

تاثیر استفاده چند باره ازکمپوست زباله شهری و لجن فاضلاب بر برخی ویژگی‌های خاک و عملکرد ذرت (Zea mays L.) در رودشت اصفهان

دوره 49، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 653-664
علیرضا مرجوی؛ پریسا مشایخی

5.

تاثیر اضافه کردن درازـ مدت سه نوع کود آلی بر چگالی ظاهری، تنش در آستانه تراکم و حساسیت به تراکم خاک

دوره 42، شماره 1، مهر 1390، صفحه 87-98
ناهید عقیلی ناطق؛ عباس همت؛ مرتضی صادقی؛ محمود وفائیان

6.

تأثیر سیستم های کشت غرقاب (مزرعه برنج) و خشکی (کشت سبزی ها) بر وضعیت فلزات سنگین خاک با توجه به اثرات تجمعی و باقیمانده کودهای آلی

دوره 14، شماره 2، بهمن 1391، صفحه 57-69
سید مجید موسوی؛ محمد علی بهمنیار؛ زهرا احمدآبادی

7.

تأثیر شیمیایی کودهای آلی کمپوست زباله و لجن فاضلاب بر خاک و گیاه گندم

دوره 51، شماره 9، آذر 1399، صفحه 2349-2363
علیرضا مرجوی؛ پریسا مشایخی

8.

تغییرات آهن، روی، مس و منگنز قابل‌استخراج با DTPA پس از غرقاب و کاربرد لجن فاضلاب و کود دامی در دو خاک مختلف

دوره 43، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 9-22
نصرت اله نجفی؛ سنیه مردمی؛ شاهین اوستان

9.

مقایسه پتانسیل لجن فاضلاب با کمپوست زباله شهری از نظر غنی‌ کردن خاک با برخی عناصر ریزمغذی

دوره 15، شماره 3، آبان 1392، صفحه 53-63
سید مجید موسوی؛ زهرا احمدآبادی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب