1.

بررسی تغییرات خصوصیات کمی و کیفی کلزا از طریق تجزیه به عامل‌ها

دوره 11، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 1-12
مریم احمد زاده؛ حبیب اله سمیع زاده لاهیجی؛ محمدرضا احمدی؛ سهیلا طالش ساسانی

2.

بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های وارداتی کینوا (Chenopodium quinoa Willd) با استفاده از صفات ریختی-فنولوژیکی

دوره 55، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 49-61
ابراهیم سوری لکی؛ بابک ربیعی؛ مریم حسینی چالشتری؛ وحید جوکارفرد

3.

بررسی روابط ژنتیکی شماری از صفات زراعی برنج با عملکرد دانه از طریق برخی روش‌های آماری چند متغیره

دوره 44، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 273-282
پیمان شریفى؛ حمید دهقانی؛ علی مومنی؛ محمد مقدم

4.

تأثیر پیش تیمار بذور بر خصوصیات رویشی و زایشی ارقام گندم

دوره 12، شماره 2، آبان 1389، صفحه 51-62
علی رضا عیوضی؛ رسول تاج الدین کوکیایی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب