1.

ارزیابی اثرات پساب مزارع پرورش ماهی بر عاملهای فیزیکو شیمیایی آب رودخانه‌ی سیروان

دوره 6، شماره 1، بهار 1397، صفحه 19-28
طیب ویسی؛ نصراله احمدی فرد؛ ناصر آق؛ مرتضی کمالی

2.

ارزیابی اثر پساب آبزی‌پروری بر جوامع ماکروبنتوز و کیفیت آب رودخانه زاینده‌رود با استفاده از شاخص BMWP

دوره 37، شماره 59، پاییز 1390، صفحه 43-54
رضوان حاتمی؛ نصراله محبوبی صوفیانی؛ عیسی ابراهیمی؛ محمودرضا همامی

3.

بررسی ساختار جوامع بزرگ بی‌مهرگان کفزی رودخانه‌ی سیروان (محدوده‌ی مزارع پرورش ماهی پالنگان)

دوره 6، شماره 1، بهار 1397، صفحه 29-42
طیب ویسی؛ نصراله احمدی فرد؛ ناصر آق؛ مرتضی کمالی

4.

پاسخ بزرگ بیمهرگان کفزی رودخانه هراز به پساب مزارع پرورش ماهی قزلآلای رنگینکمان

دوره 64، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 163-175
مهدی نادری جلودار؛ اصغر عبدلی

5.

مدل‌سازی هیدرودینامیکی و شوری خلیج گرگان به‌منظور استخراج فاصلة اطمینان بین مزارع پرورش ماهی تحت بار آلودگی لحظه‌ای

دوره 66، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 505-517
آمنه یاری نسب؛ حمید طاهری شهر آئینی؛ حسن محمد خانی؛ طاهر پورصوفی؛ بهروز منصوری


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.