1.

ارزیابی حقوقی ساختار سازمانی و کارکردهای شورای رقابت

دوره 49، شماره 3، مهر 1398، صفحه 695-715
عباس شیخ الاسلامی؛ امید ابراهیمی

2.

اعمال فراسرزمینی مقررات رقابت اتحادیۀ اروپایی

دوره 48، شماره 3، مهر 1397، صفحه 677-695
فرهاد باقری؛ مسعود علیزاده

3.

بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از رقابت نامشروع تجاری

دوره 42، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 59-78
حسن بادینی

4.

بررسی تطبیقی نقش جریمه‌های مالی در اجرای موازین رقابتی

دوره 6، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 151-177
ابراهیم رهبری

5.

بررسی قواعد رقابتی ناظر به دانش فنی: مطالعه‌ای تطبیقی در حقوق آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران

دوره 46، شماره 2، تیر 1395، صفحه 225-244
ابراهیم رهبری

6.

تأملی بر رویکرد نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به حقوق رقابت در پرتو نظریه‌های عدالت

دوره 52، شماره 3، مهر 1401، صفحه 1509-1526
مهدیه صانعی؛ محمد زرشگی

7.

تبانی قیمتی الگوریتمی:‏ مطالعۀ تطبیقی در حقوق رقابت امریکا، اتحادیۀ اروپا و ایران

دوره 14، شماره 1، تیر 1402، صفحه 269-290
ابراهیم رهبری

8.

تحلیل حقوقی انحصار و رقابت در بازار انرژی، با تأکید بر صنایع گاز و برق؛ چالش‌ها و فرصت‌ها

دوره 45، شماره 3، مهر 1394، صفحه 361-378
سید نصرالله ابراهیمی؛ محمود جعفری چالِشتُری

9.

تحلیل حقوقی رابطة حقوق رقابت و سیاست‌های حفظ ثبات در نظام بانکی با تأکید بر ادغام بانک‌ها (مطالعة تطبیقی در حقوق امریکا و ایران)

دوره 17، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 255-278
عصمت دانش آرا؛ محمد عیسائی تفرشی؛ مرتضی شهبازی نیا

10.

تحلیل رقابتی قیمت گذاری تبعیض آمیز و حقوق مالکیت فکری

دوره 12، شماره 2، مهر 1394، صفحه 171-203
سید حسین صفایی؛ وحید حسنی سنگانی

11.

تعامل مفهومی و مصداقی بازار و نابازار در کالبد قاعدۀ حقوقی رقابت

دوره 6، شماره 2، مهر 1394، صفحه 413-441
محمود باقری؛ محمد صادقی

12.

جایگاه قواعد حقوق رقابت در قراردادهای انتقال و اجازه بهره برداری از حقوق مالکیت صنعتی (مطالع? تطبیقی در حقوق اتحادیه اروپا و حقوق ایران)

دوره 6، شماره 14، خرداد 1388، صفحه 25-69
سعید حبیبا؛ محمد میرشمسی

13.

حاکمیت قانون و کارایی در نظام حقوق رقابت ایران

دوره 47، شماره 4، دی 1396، صفحه 979-994
رضا طجرلو؛ محمد علی کرباسیون

14.

حمایت های حقوقی از دانش فنی و آثارآن

دوره 41، شماره 4، دی 1390، صفحه 219-237
احمد شهنیایی

15.

داوری تجاری بین‌المللی و چالش اِعمال قواعد آمره؛ مطالعۀ موردی داوری در حقوق رقابت

دوره 6، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 277-300
سید محمد طباطبائی نژاد

16.

سازگاری برنامه‌های رایانه ‏ای و اثر حقوقی آن

دوره 13، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 89-114
عبداله رجبی؛ سید حسین حسینی

17.

سیاست های حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری

دوره 42، شماره 2، تیر 1391، صفحه 59-74
محمود باقری؛ سیمین عباسی

18.

لیسانس اجباری به‌مثابۀ تمهیدی برای کنترل رقابتی ادغام‌ها؛ نگرشی تطبیقی در حقوق اتحادیۀ اروپا و ایران

دوره 10، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 157-175
ابراهیم رهبری

19.

مبانی ضمانت اجرای نقض حقوق رقابت بر اساس گفتمان فقهی به مثابه سرمایه اجتماعی

دوره 7، شماره 4، دی 1399، صفحه 457-486
جلیل قنواتی؛ مهشید جعفری هرندی

20.

مبانی مسئولیت ناشی از تبلیغات بازرگانی

دوره 45، شماره 2، تیر 1394، صفحه 165-185
محمد علی خورسندیان؛ فاطمه چیت ساز

21.

مسئولیت ناشی از تبلیغات خلاف واقع

دوره 7، شماره 2، مهر 1395، صفحه 569-599
مرتضی عادل؛ محسن شمس‌الهی

22.

مطالعۀ تطبیقی رابطۀ حقوقی نهادهای رقابتی و نهادهای تنظیم‎گر بخشی؛ از تضاد تا تعامل

دوره 11، شماره 2، مهر 1399، صفحه 525-550
مینا حسینی؛ بهنام غفاری

23.

موازین ارزیابی رقابتی ادغام‌های ناظر بر مالکیت‌های فکری

دوره 48، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 59-76
ابراهیم رهبری

24.

نظام حقوقی حاکم بر قیمت‌شکنی در ایران و سازمان جهانی تجارت

دوره 9، شماره 2، مهر 1397، صفحه 733-753
امیرعباس علاءالدینی

25.

نظم بازار؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه

دوره 3، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 73-91
حسن صادقی مقدم؛ سید محمدمهدی غمامی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب