1.

بررسی تنوع مرفولوژیکی وابسته به میزبان در جمعیت های عسلک پنبه در دشت ورامین

دوره 10، شماره 1، فروردین 1387، صفحه 101-110
مهدی ضرابی؛ آصفه موحدیان عطار

2.

مقایسه کارایی جلب کننده‌های مختلف در شکار مگس جالیز Dacus ciliatus (Diptera: Tephritidae) در شهر کرمانشاه

دوره 51، شماره 2، دی 1399، صفحه 171-179
معصومه پایدار؛ ناصر معینی نقده؛ فرزاد جلیلیان؛ عباسعلی زمانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب