1.

ارزیابی حساسیت سه جمعیتعسلک پنبه Bemisia tabaci (Hom.: Aleyrodidae) به حشرهکشهای ایمیداکلوپرید و آمیتراز

دوره 43، شماره 2، آذر 1391، صفحه 345-356
مهدی بهلول زاده؛ خلیل طالبی جهرمی؛ وحید حسینی نوه

2.

بررسی تنوع مرفولوژیکی وابسته به میزبان در جمعیت های عسلک پنبه در دشت ورامین

دوره 10، شماره 1، فروردین 1387، صفحه 101-110
مهدی ضرابی؛ آصفه موحدیان عطار


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب