1.

از کوه سیلخَزو تا کوه بیکنی: جغرافیای تاریخی سرزمین ماد ‌در دورۀ آشور نو

دوره 8، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 71-89
سعدی سعیدیان؛ بهمن فیروزمندی شیره جینی

2.

بررسی و تحلیل استقرارهای اشکانی دامنه‌های شمالی الوند (همدان)

دوره 1، شماره 1، شهریور 1388، صفحه 135-153
عباس مترجم؛ بهزاد بلمکی

3.

تحلیل الگوهای استقراری و حوزة گیرش محوطه‌‌های عصر مس‌سنگی واقع در اطراف الوند در ارتباط با تشابهات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای

دوره 6، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 1-20
رویا تاج بخش؛ بهزاد بلمکی

4.

تحلیل مرفولوژی ÷رتگاهها وتحول ÷سروی جبهه شمالی توده کوهستانی الوند

دوره 35، شماره 2، تیر 1382
دکتر مقصود خیام؛ علیرضا ایلدرمی

5.

مروری بر فازهای پلوتونیک و رگه های موجود در مجموعه پلوتونیک الوند

دوره 2، شماره 0، بهمن 1379
علی اصغر سپاهی گرو؛ دکتر حسین معین وزیری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب