1.

آسیب شناسی وضعیت سیاسی– اجتماعی عصر صفوی از دیدگاه ملّاصدرا

دوره 2، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 39-58
یحیی بوذری نژاد

2.

اقتباسات و بدایع‌نگاری‌های مستوفی بافقی در تاریخ بهرام‌میرزا

دوره 53، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 159-180
محمدرضا ابوئی مهریزی

3.

السفیر فی الهیئةِ غیاث الدین منصور دشتکی: خلاصه‌ای از هیئت بطلمیوسی و اشکالات آن در عهد صفوی

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 115-131
امیرمحمد گمینی؛ فاطمه کیقبادی

4.

الگوی حاکم برفرایند پیوستگی و گسستگی سرزمین در ایران ( از صفویه تا انقلاب اسلامی )

دوره 35، شماره 2، تابستان 1382
دکتر محمدرضا نیا؛ سید هادی زرقانی

5.

بازسازی نقشه باغ شمالِ تبریز بر اساس اسناد و مدارک تاریخی دوره قاجار

دوره 29، شماره 29، بهار 1386
امیر بانی مسعود

6.

بررسی تحلیلی روابط حاکمان محلی گیلان با روسیه و عثمانی در عصر صفویه

دوره 52، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 223-242
عباس پناهی

7.

بررسی مسیر تجاری شرق به غرب، بر اساس قصة مهر و ماه

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 83-94
عبدالرسول خیراندیش؛ آمنه ابراهیمی

8.

بررسی نقش ابزارهای سیاست خارجی صفویان در فرآیند تمدنی دولت صفویه با تأکید بر ابزار دیپلماسی

دوره 51، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 434-409
محمدعلی چلونگر؛ زهرا سادات کشاورز

9.

بررسی نقش و کارکرد امامزاده‌ها در تحول تاریخی شیعه در ایران پیش از صفویه با تأکید بر امامزاده‌های شیراز و یزد

دوره 12، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 129-150
اصغر منتظرالقائم

10.

بررسی و تحلیل وضعیت مسیحیان در زمان شاه عباس اول

دوره 4، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 83-96
محمد علی چلونگر؛ زینب کریمی

11.

تأثیر ساختار حکومت بر آسیب های اجتماعی وسیاسی دوره صفویه از نگاه قطب الدین نیریزی

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 719-750
یحیی بوذری نژاد؛ الهه مرندی

12.

تاثیر سفالگری چین بر ایران در دوره صفوی

2-173، شماره 0، بهار 1384
فیر وز مهجو ر

13.

تبیین و تحلیل نقش اجتماع علمی در فرآیند تمدّنی دولت شیعی صفویه

دوره 51، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 265-299
زهرا سادات کشاورز؛ محمدعلی چلونگر؛ اصغر منتظر القائم

14.

تولید متون فقهی شیعی در دورة نخست دولت صفوی نمونة موردی: جمال‌الانشاء

دوره 13، شماره 1، بهار 1400، صفحه 49-68
محیا شعیبی عمرانی

15.

خزانة الخیال: گنجینه‌‏ای از جمال ادبی عصر صفوی

دوره 13، شماره 1، بهار 1400، صفحه 139-160
محمدحسن فوادیان؛ محمد مهدی رضائی

16.

خوانش آیکونولوژیک «مجنون» در نگارههای دوران صفویه

دوره 24، شماره 1، بهار 1398، صفحه 59-68
الهام اعتمادی

17.

خوشنویسی درآغاز عصر صفوی: تحولات،کارکردها، حامیان و هنروران

دوره 44، شماره 1، بهار 1390، صفحه 33-48
فریبا پات؛ سید احمد‌رضا خضری؛ مهرانگیز مظاهری

18.

روابط سیاسى و دیپلماتیک شاه اسماعیل اول و بایزید دوم بر اساس اسناد عثمانی :911— _۹۱۷/ ۱۵۰۵_۱۵۱۱

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 129-146
ورال گنج

19.

ساختار نظام قضایی عصر صفوی

دوره 41، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 155-169
سیدمحمد حسینی؛ احمد رضوانی مفرد

20.

ساخت و تثبیت "دیگری" در روابط خارجی ایران از تکوین حکومت صفوی (907ق/ 1502م) تا ده سال نخست تأسیس نظام جمهوری اسلامی (1368ش/ 1989م)

دوره 46، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 741-759
سیدعلی منوری

21.

سیاست اقتصادی صفویه و تأثیر آن بر سقوط دولت

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 97-116
محمدنبی سلیم

22.

سیاست مذهبی شاهان عصر صفوی نسبت به مسیحیان

دوره 2، شماره 1، بهار 1390، صفحه 65-99
هادی وکیلی؛ زینب حسینی محراب

23.

شناسایی ضرابخانۀ جعفرآباد در دورۀ صفوی

دوره 7، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 73-84
مهرداد فردیار؛ محمدجواد جدی

24.

صورتبندی مذهبی - سیاسی جامعه ایرانی در عصر صفویه

دوره 40، شماره 1، پاییز 1389
مهدی نجف زاده

25.

فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی مبلغان کارملیت در ایران عصر صفوی

دوره 45، شماره 1، بهار 1391، صفحه 63-79
سید احمدرضا خضری؛ اعظم فولادی پناه

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.