1.

اثر سیلاب‌ها و مدیریت منابع آلاینده بر تغییرات زمانی و مکانی شوری رودخانة کارون (ملاثانی تا فارسیات)

دوره 6، شماره 2، آبان 1395، صفحه 295-314
بهمن فکوری دکاهی؛ جمال محمد ولی سامانی؛ مهدی مظاهری

2.

بازیابی منابع گسترده شوری وارده به رودخانه از آبخوان با استفاده از رویکرد شبیه‌سازی – بهینه‌سازی

دوره 13، شماره 2، تیر 1402، صفحه 471-486
فاطمه یوسفوند؛ جمال محمدولی سامانی؛ حسین محمد ولی سامانی؛ مهدی مظاهری

3.

شبیه سازی تأثیر زوایای مختلف ارتعاشی بر عملکرد زیرشکن ارتعاشی و خاک با استفاده از روش المان‌های گسسته

دوره 49، شماره 2، تیر 1397، صفحه 181-194
ناصر کانیاوی؛ غلامحسین شاهقلی

4.

شبیه‌سازی تولید، انتشار و بالاروی سونامی در منطقه مکران غربی، قسمت اول: شبیه‌سازی تولید

دوره 44، شماره 3، آبان 1397، صفحه 495-508
امین رشیدی؛ ظاهر حسین شمالی؛ ناصر کشاورز فرج‌خواه

5.

شبیه‌سازی تولید، انتشار و بالاروی سونامی در منطقه مکران غربی، قسمت دوم: شبیه‌سازی انتشار و بالاروی

دوره 44، شماره 3، آبان 1397، صفحه 509-521
امین رشیدی؛ ظاهر حسین شمالی؛ ناصر کشاورز فرج‌خواه

6.

شبیه‌سازی عددی الگوی جریان سه‌بعدی در آبگیری از کانال مستقیم

دوره 51، شماره 6، شهریور 1399، صفحه 1501-1513
سیدمحمدهادی مشکاتی؛ سید علی اکبر صالحی نیشابوری

7.

شبیه‌سازی عددی الگوی فرسایش و رسوب‌گذاری در کانال‌های پیچان‌رودی با بستر متحرک

دوره 14، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 187-205
حسین منتصری؛ حسین ساریخانی؛ رضا خلیلی

8.

شبیه‌سازی عددی امواج گرانی‌لختی با استفاده از مدل WRF روی ایران: بررسی موردی

دوره 40، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 149-166
مژگان امیرامجدی؛ علیرضا محب‌الحجه؛ محمد میرزایی

9.

شبیه‌سازی عددی پدیده فرا آب در پایه‌های پل (یادداشت فنی)

دوره 45، شماره 4، مهر 1390، صفحه 487-493
احمد کریمی نیا؛ سید علی اکبر صالحی نیشابوری

10.

شبیه‌سازی عددی جریان‌های فروشیب در محیط چینه‌بندی‌شده یکنواخت محدود

دوره 37، شماره 3، آذر 1390، صفحه 229-240
عباسعلی علی‌اکبری بیدختی؛ سرمد قادر؛ معصومه شاهسواری

11.

شبیه‌سازی عددی رفتار آلودگی هوای تهران براساس الگوی باد

دوره 41، شماره 68، آذر 1388
قاسم عزیزی؛ حسین‌علی قنبری

12.

شبیه‌سازی عددی سه‌بعدی الگوی جریان در آبگیری از قوس 180 درجه

دوره 52، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 37-51
سیدمحمدهادی مشکاتی؛ سید علی اکبر صالحی نیشابوری

13.

شبیه‌سازی عددی صعود پیرایۀ ستون دود در شرایط جوی خنثی

دوره 40، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 237-246
خسرو اشرفی؛ مجید شفیع پور مطلق؛ حدیث عباس زاده امیردهی

14.

شبیه‌سازی عددی و بررسی آزمایشگاهی ضریب پخشیدگی گرمایی خاک یخ‌زده در شرایط رطوبتی متفاوت

دوره 35، شماره 1، اردیبهشت 1388، صفحه 89-99
یونس خوشخو؛ علی خلیلی؛ حسن رحیمی؛ پرویز ایران‌نژاد

15.

کاربست مدل پیش‌بینی عددی ARPS بر شبیه‌سازی توفان برف بهمن 1383 در تهران

دوره 34، شماره 4، اسفند 1387، صفحه 1-1
مجید مزرعه‌فراهانی؛ مصطفی احمدنیا؛ امید علیزاده

16.

مدل ریاضی نفوذ شوری در رودخانه جزرومدی اروند و تأثیر آن بر شوری اراضی اطراف رودخانه

دوره 48، شماره 2، تیر 1401، صفحه 221-248
امیرحسین منتظری؛ مهدی مظاهری؛ سعید مرید

17.

مدل‌سازی دینامیک سیال در یک خشک‌کن جریان متقاطع شلتوک با دو ورودی بهینه هوای کنارگذر و میان‌گذر

دوره 50، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 115-128
امید رضا روستاپور؛ امید عظیمی؛ حمید رضا گازر

18.

مطالعه عددی تأثیر فاصله و نحوه قرارگیری پایه‌های مجاور بر الگوی جریان و فرسایش بستر ماسه‌ای پیرامون پایه‌های پل

دوره 51، شماره 7، مهر 1399، صفحه 1737-1753
یوسف حسن زاده؛ نازیلا کاردان؛ علی تمیزی

19.

مطالعه میدان باد لایه مرزی سیاره‌ای روی جزیره‌ قشم، ایران

دوره 46، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 129-147
منا ضرغامی‌پور؛ حسین ملکوتیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب