1.

آسیب ورزشی در ارتباط با ویژگی های شخصیتی کشتی گیران نخبۀ ایران

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 451-465
امیرحسین براتی؛ فرشید طهماسبی؛ کریم بیگلر

2.

رابطه‌ ویژگی های شخصیتی با میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی: مدل پنج عاملی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 31-44
زهره رافضی؛ ﻣﺮﯾﻢ ﺷﺠﺎعی

3.

سلامت عمومی و ویژگی های شخصیتی: ملاک هایی برای تعیین سازگاری و ناسازگاری انواع کمال گرایی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 15-37

4.

شناسایی عوامل انگیزشی، ویژگی های شخصیتی و مؤلفه های اجتماعی نیروهای داوطلبی در ورزش

دوره 3، شماره 11، زمستان 1390، صفحه 165-181
محمد صادق افروزه؛ مهرداد محرم زاده؛ میر محمد کاشف؛ محسن افروزه

5.

مقایسه ویژگی‌های شخصیتی و میزان اضطراب و افسردگی باستانی‌کاران با رشته‌های ورزشی کشتی، تکواندو وکبدی

دوره 3، شماره 9، تابستان 1390
غلامرضا شعبانی بهار؛ علی یلفانی؛ ارسلان اشکان

6.

واکاوی رفتارهای سیاسی طغرل بیک سلجوقی براساس نظریه نخبه‌گرایی

دوره 4، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 121-136
محمد لعل علیزاده


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.