1.

بررسی فقهی ـ حقوقی جایگاه آب‌ها در اموال عمومی

دوره 13، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 51-83
مسعود معصومی؛ اسدالله لطفی

2.

تحلیلی بر انتقال بناها و اموال؛ موضوع اصل 83 قانون اساسی

دوره 52، شماره 2، تیر 1401، صفحه 1051-1081
محمد مظهری

3.

دامنة اعتبار و الزام آوری تصمیمات هیأت های حل اختلاف قراردادی ‏وزارت نفت با تأکید بر داوری پذیری اختلافات دربارة اموال‏‏ شرکت های دولتی

دوره 7، شماره 1، مرداد 1400، صفحه 155-171
محسن صفری؛ آرش بادکوبه هزاوه

4.

یگانگی یا دوگانگی در نظام مالکیت عمومی ایران؛ چالشی فقهی- حقوقی

دوره 51، شماره 2، تیر 1400، صفحه 715-738
حسین عبداللهی

5.

ماهیت حقوقی رابطۀ حکومت و اموال عمومی کاربری‌محور در فقه امامیه

دوره 50، شماره 3، مهر 1399، صفحه 1055-1071
ولی رستمی؛ محمدصادق فراهانی

6.

مطالعۀ تطبیقی اعراض در فقه و حقوق ایران و حقوق فرانسه

دوره 8، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 85-101
رحیم پیلوار

7.

ملاک تمییز انفال و نسبت آن با سایر عناوین مالکیت عمومی

دوره 6، شماره 15، اسفند 1388، صفحه 55-76
محمد حبیبی؛ مجید نجارزاده هنجنی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب