1.

ارزیابی مدل‌های رگرسیون غیرخطی برای توصیف سرعت ظهور گیاهچه سه رقم کلزا نسبت به دما

دوره 42، شماره 4، اسفند 1390، صفحه 857-868
ناهید جعفری؛ مسعود اصفهانی؛ عاطفه صبوری

2.

بررسی واکنش جوانه زنی بذر پیاز (Allium cepa) به دما با آنالیز ترمال تایم و تعیین دماهای کاردینال با استفاده از توابع رگرسیونی مختلف

دوره 48، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 961-971
مهتاب نظری؛ آرش مامدی؛ محمد باقرحسینی

3.

تأثیر تیمارهای سرمادهی مرطوب و اسید جیبرلیک بر پارامترهای دمایی جوانه‌زنی علف‌هرز چوچاق (Eryngium caeruleum)

دوره 51، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 91-100
محمد لطفی؛ مصطفی اویسی؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ بهناز پورمراد کلیبر؛ محمدحسین نعیمی

4.

تعیین دماهای کاردینال بذر گیاه دارویی بادرنجبویه (Mellissa officinalis L.) در واکنش به دما و پتانسیل‌های مختلف آب

دوره 47، شماره 3، آذر 1395، صفحه 341-351
الهام نوذرپور؛ رضا توکل افشاری؛ الیاس سلطانی؛ ناصر مجنون حسینی

5.

کمی‌سازی واکنش جوانه‌زنی توده‌های مختلف ریحان به دما

دوره 20، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 427-438
سحر بینش؛ غلام عباس اکبری؛ الیاس سلطانی؛ فاطمه امینی

6.

کمّی‌سازی واکنش سرعت جوانه‌زنی گیاه دارویی مرزه به دما و پتانسیل‏ آب با استفاده از مدل‏های رگرسیون غیرخطی

دوره 17، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 229-240
امیرحسن خدابخشی؛ بهنام کامکار؛ نفیسه خلیلی

7.

کمّی‌سازی و تعیین پارامترها و دامنه‌های پاسخ به دمای بذر و گیاهچه گیاه آزی‌وش با استفاده از مدل‌های رگرسیون غیرخطی

دوره 17، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 217-228
بهنام کامکار؛ ام البنین گرزین؛ نفیسه خلیلی؛ محمدحسین قربانی

8.

مدل‌سازی جوانه‌زنی بذر بادرنجبویه تحت تأثیر دما و پتانسیل آب: مدل هیدروترمال تایم

دوره 18، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 881-892
الهام نوذرپور؛ رضا توکل افشاری؛ الیاس سلطانی؛ ناصر مجنون حسینی

9.

مدل‌سازی دماهای کاردینال و رفتار جوانه‌زنی بذرهای انجیلی (Parrotia persica C.A. Meyer) تحت تأثیر دما و تیمارهای رفع خفتگی

دوره 73، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 427-437
کیوان ملکی؛ الیاس سلطانی؛ سیاوش حشمتی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب