1.

بررسی ارتباط بین برخی خصوصیات خاک و لکه‌های زادآوری جنگل با رویکرد اکولوژی سیمای سرزمین (مطالعه موردی : بخش‌گرازبن، جنگل خیرود)

دوره 43، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 55-65
آرش کرمی؛ قوام الدین زاهدی؛ جهانگیر فقهی

2.

بررسی کمی کردن سنجه‌های سیمای سرزمین در حفاظت از الگوی کاربری اراضی پایدار (مطالعة موردی: استان کهگیلویه و بویراحمد)

دوره 37، شماره 60، اسفند 1390، صفحه 79-88
آرش کرمی؛ جهانگیر فقهی

3.

پایش و مقایسه کاربری اراضی زاگرس شمالی و جنوبی با رویکرد اکولوژی سیمای سرزمین (مطالعه موردی: استان‌های کردستان و کهگیلویه و بویراحمد)

دوره 4، شماره 6، فروردین 1391، صفحه 5-34
آرش کرمی؛ جهانگیر فقهی

4.

تحلیل و سنجش بوم‌شناختی وضعیت مکانی روشنه‌های تجدید حیات در تیپ‌های گوناگون جنگل‌های طبیعی راش شمال ایران (مطالعۀ موردی: بخش‌ گرازبن، جنگل خیرود)

دوره 66، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 411-422
آرش کرمی؛ جهانگیر فقهی؛ محمدرضا مروی مهاجر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب