1.

برساخت اجتماعی جنین انسانی: تأملی بر شکل‌گیری انسان‌شناسی تکنولوژی‌های انتخابِ باروری

دوره 10، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 55-79
مرتضی کریمی؛ ابوعلی ودادهیر؛ زهره انواری؛ رضا عمانی-سامانی

2.

جداسازی اسپرم‌های منجمد حامل کروموزوم x و ‌ y گاومیش با روش شیب غلظت وارزیابی آن با روش هیبرید کردن در جا با ماده فلورسنت

دوره 67، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 35-42
عبدالرضا رستگارنیا؛ مسعود افشانی؛ پوپک افتخار یزدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب