1.

سرمایه‎ی اجتماعی، درآمد و رفاه فردی )مطالعه‎ی موردی ایران(

دوره 47، شماره 2، مهر 1391، صفحه 179-195
رضا نجارزاده؛ محمد سلیمانی

2.

سرمایه‎ی اجتماعی و تأثیر آن بر رشد صنعتی از طریق بهبود نوآوری و فناوری

دوره 48، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 179-201
ابوالقاسم مهدوی؛ حمید عزیزمحمدلو

3.

نقش سرمایه‎ی اجتماعی و سرمایه‎ی انسانی درکارآفرینی جوانان در روستاهای بخش کربال

44(79، بهار 1391)، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 103-116
جهانگیر یدالهی فارسی؛ سید مصطفی رضوی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.