1.

ارزیابی نقش تکتونیک فعّال در تنظیم کانال رودخانه هامطالعه موردی : رودخانه تجن

دوره 0، شماره 66، اسفند 1387
مهران مقصودی؛ حمید کامرانی دلیر

2.

بررسی تغییرات الگوی رودخانه تالار در جلگه ساحلی دریای مازندران

دوره 43، شماره 0، دی 1381
دکتر مجتبی یمانی؛ محمد مهدی حسین زاده

3.

مدل ریاضی پیش بینی فرسایش کناری در پیچانرود ها

دوره 37، شماره 2، شهریور 1382
مهدی حبیبی؛ نصرالله جواهری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب