1.

-

دوره 1، شماره 0، پاییز 1380
Ebrahim Ghasemi-Nejad

2.

Biostratigraphy and depositional history of Coniacian-Santonian succession in East of Ramhormoz area (Tange-Bulfaris section)

دوره 2، شماره 1، پاییز 2012، صفحه 41-53
Haleh Rezaeian؛ Azizollah Taheri

3.

Depositional environment and sequence stratigraphy of siliciclastic - carbonate deposits of Parvadeh Formation (Middle Jurassic) in Tabas block, East Central of Iran

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 2020، صفحه 305-332
Vesal Yahya Sheibani؛ Asadollah Mahboubi؛ Reza Muossavi Harami؛ Mohammad Khanehbad

4.

Depositional Environment and Sequence Stratigraphy of the Oligocene-Miocene Deposits North and East of Dehdasht, Izeh Zone, Zagros Basin, Iran

دوره 30، شماره 2، تابستان 2019، صفحه 143-166
Reza Moussavi-Harami؛ Farrokh Naseri-Karimvand؛ Asadollah Mahboubi؛ A. Ghabeishavi؛ Ruhollah Shabafrooz

5.

Maastrichtian tectono-sedimentary evolution of the western Fars area (Zagros, SW Iran): insights into a foreland basin deposits

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 2021، صفحه 337-360
Rakhshandeh Abbasi؛ AliReza Piryaei؛ Mansour Ghorbani؛ Ali Mobasheri

6.

Paleoenvironment, Biostratigraphy and Sequence stratigraphic studies of the Permian-Triassic boundrary of the offshore Persian Gulf, Iran: using an integrated approach.

دوره 7، شماره 1، بهار 2017، صفحه 35-54
Mina Mazaheri-Johari؛ Ebrahim Ghasemi-Nejad

7.

Palynofacies-based sequence stratigraphy of the Upper Cretaceous strata (Abderaz Formation) in east of Koppeh-Dagh Basin, Northeast of Iran

دوره 7، شماره 2، پاییز 2017، صفحه 153-168
Elham Davtalab؛ Ebrahim Ghasemi- Nejad؛ Mohamad Vahidinia؛ Alireza Ashouri

8.

Palynology and sequence stratigraphy of the Albian-Cenomanian strata from the Koppeh-Dagh Basin, northeastern Iran

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 2020، صفحه 351-365
Saeed Maleki Porazmiani؛ Ebrahim Ghasemi-Nejad؛ Taghi Farmani

9.

بررسی محیط های رسوبی و چینه ‌شناسی سکانسی سازند دالان در ناحیه زاگرس (نواحی کوه دنا و کوه سورمه)

دوره 1، شماره 0، تابستان 1384
سید علی معلمی؛ مسعود لطف پور؛ محمد حسین آدابی؛ عباس صادقی

10.

تاریخچه رسوبگذاری و چینه نگاری سکانسی سنگ آهک های کرتاسه زیرین در منطقه امان آباد واقع در جنوب مشهد

دوره 3، شماره 0، زمستان 1383
محبوبی ، اسداله؛ موسوی حرمی ، رضا؛ نجفی، مهدی؛ یحیی شیبانی، وصال

11.

چینه نگاری سکانسی سازند الیکا در برش تاش، البرز شرقی

دوره 34، شماره 4، تابستان 1387
فرزاد ستوهیانContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.