1.

بازگشت به خویشتن به مثابۀ سنت برساخته (بررسی موردی آرای جلال آل‌احمد)

دوره 46، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 151-170
محمد عبداله پور چناری

2.

بازگشت به خویشتن - چرا باید پارسی را پاس بداریم؟

دوره 2، شماره 12، بهمن 1399
محمدامین عبیدی قمی

3.

بازگشت به خویشتن - واژه‌ماه: بوم‌گیری، همه‌گیری، دنیاگیری

دوره 3، شماره 15، اردیبهشت 1400
محمدامین عبیدی قمی

4.

بازگشت به خویشتن - واژه ماه: دشتان

دوره 2، شماره 13، اسفند 1399
محمدامین عبیدی قمی

5.

بررسی نقش جریان های فکری و حکومتی در رویکرد ملی گرایانه نقاشی نوگرای ایران در دوران پهلوی

دوره 4، شماره 49، مهر 1391، صفحه 5-18
عبدالمجید حسینی راد؛ مریم خلیلی

6.

فرآیند شکل گیری اندیشه سیاسی جلال آل احمد: " بازگشت به خویشتن"

دوره 40، شماره 4، دی 1389، صفحه 299-313
عباس منوچهری؛ مسلم عباسی

7.

نسخه کامل نوشته‌ها

دوره 3، شماره 15، اردیبهشت 1400
محمدامین عبیدی قمی؛ نگین قربانی؛ سجاد همتی بروجنی؛ محمد مهدی کریمی موقر؛ سید امیر حسین ناظمی

8.

نسخه کامل نوشته ‌ها

دوره 2، شماره 12، بهمن 1399
محمدامین عبیدی قمی؛ سید امیر حسین ناظمی؛ فاطمه سادات موسوی؛ نگین قربانی

9.

نسخه کامل نوشته ها

دوره 2، شماره 11، دی 1399
محمدامین عبیدی قمی؛ سید امیر حسین ناظمی؛ فاطمه شهبازی؛ نوید قربانی

10.

نقش روشنفکران در تحولات اجتماعی ایران بین سالهای 1342 تا 1357

دوره 12، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 47-64
میثم ماهیدشتی؛ محمدجواد زاهدی مازندرانی؛ عبداله ساجدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب