1.

انتخاب راهبردهای کنش گفتاری تقاضا در زبان کردی بر اساس دو عامل اجتماعی جنسیت و قدرت

دوره 10، شماره 1، تیر 1398، صفحه 183-202
چیا شیخ محمدی؛ ناهید یاراحمد زهی؛ امیر محمدیان

2.

بازتاب فمینیسم از رهگذر کارکرد اصول همکاری گرایس در نمایشنامة سالارزنان

دوره 16، شماره 63، دی 1390، صفحه 103-121
مریم دادخواه تهرانی؛ بهروز محمودی بختیاری

3.

بازخوانی «دلالت زبانی» در فهم و تفسیر کتاب و سنت

دوره 54، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 145-121
محمدتقی کبریت‌چی؛ محمدرضا شاهرودی

4.

تأثیر عناصر نوایی بر استنتاج شنونده در گفته های حاوی ورامعنا (تضمن)

دوره 12، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 245-268
فاطمه یگانه؛ فرهاد ساسانی؛ ماندانا نوربخش

5.

تحلیل کاربردشناسی خطبه امام حسن (ع) در باب صلح

دوره 11، شماره 2، مهر 1398، صفحه 167-186
موسی عربی؛ مریم اشراق پور

6.

تحلیل وجوه پنهان معنا در نفرین‌های نهج‌البلاغه از منظر کاربردشناسی (با تمرکز بر ترجمه موسوی گرمارودی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مهر 1402
علی اصغر شهبازی

7.

کاربرد واژگان مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی: بررسی کمی و کیفی کتاب‌های درسی در شاخه نظری (1400)

دوره 13، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 1-29
سیده زیبا بهروز

8.

کاربست «دلالت زبانی» در فهم و تفسیر قرآن‌کریم؛ مطالعۀ موردی: «مسئلۀ محکم و متشابه»

دوره 54، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 196-171
محمدتقی کبریت چی؛ محمد رضا شاهرودی

9.

نقش مهارت‌های تفکر انتقادی بر مهارت خواندن زبان انگلیسی زبان‌آموزان با رویکرد کاربردشناسی

دوره 6، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 225-248
زهرا ابوالحسنی چیمه؛ مهتاب عضدانلو؛ وحیده شاه حسینی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب