1.

آمایش سرزمین حوزه آبخیز کبار - کهک قم با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی

دوره 30، شماره 34، تیر 1383
مهندس رزیتا شریفی پور؛ دکتر مجید مخدوم

2.

برآورد تغییرات مکانی و زمانی رطوبت خاک در حوضه آبخیز مرغاب با استفاده از SWAT

دوره 53، شماره 10، دی 1401، صفحه 2365-2382
پدیده جوادی؛ حسین اسدی؛ علی اصغر بسالت پور؛ مجید وظیفه دوست

3.

بهینه‌سازی مدل‌های برآورد بار معلق به کمک پارامترهای زمین ریخت‌شناسی و تکنیک کاهش ویژگی

دوره 48، شماره 3، مهر 1396، صفحه 669-678
مریم اسدی؛ علی فتح زاده؛ روح الله تقی زاده مهرجردی

4.

تحلیل ساختاری گسل ایذه در بخش مرکزی زاگرس با استفاده از تکنیک‌های سنجش از دور

دوره 43، 75(بهار1390)، تیر 1390
مهران عزیزاده؛ فاطمه ملامهرعلی‌زاده

5.

تعیین تاریخ های کاشت گلرنگ بهاره در استان اصفهان با استفاده از دما و مدل رقومی ارتفاع

دوره 46، شماره 3، آبان 1393، صفحه 389-405
طلعت یساری

6.

تعیین مناسب‌ترین ابعاد سلولی مدل رقومی ارتفاع برای محاسبة عامل توپوگرافی در مدل RUSLE

دوره 45، شماره 3، آذر 1393، صفحه 325-332
فرخ اسدزاده؛ سلمان میرزایی؛ محبوبه طیبی

7.

شاخص‌های سنجش از دوری چه‏ اندازه می‏توانند موجب بهبود برآورد بار معلق شوند؟

دوره 49، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 135-149
علی فتح زاده؛ مریم اسدی؛ روح الله تقی زاده مهرجردی

8.

طبقه‌بندی نیمه‌اتوماتیک ژئومورفومتریکی یاردانگ‌های لوت با شبکه‌های عصبی مصنوعی

دوره 67، شماره 3، آبان 1393، صفحه 359-380
امیر هوشنگ احسانی؛ مرضیه فروتن

9.

عوامل موثر بر شکل‌گیری خندق در زیر حوضه‌های نویز و حاشان با استفاده ازسنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

دوره 41، شماره 1، شهریور 1389
امیر رئیسی نشاط؛ فریدون سرمدیان؛ حسینقلی رفاهی؛ منوچهر گرجی

10.

مدل تغییرات مکانی بارش در زاگرس میانی

دوره 42، شماره 72، آذر 1389
قاسم عزیزی؛ حسنعلی فرجی سبکبار؛ رحیم‌علی عباسپور؛ طاهر صفرراد

11.

مدل‌سازی تغییرات کربن آلی خاک با استفاده از شاخص‌های سنجش از دور در حوضه آبخیز بالیخلی‌چای اردبیل

دوره 51، شماره 9، آذر 1399، صفحه 2417-2429
سولماز فتح العلومی؛ علیرضا واعظی؛ سید کاظم علوی پناه؛ اردوان قربانیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب