1.

استفاده از حل کننده CPLEX در به‌گزینی کاربری اراضی شهرستان گرگان

دوره 44، شماره 3، آذر 1397، صفحه 445-459
مریم سعیدصبایی؛ رسول سلمان ماهینی؛ ُسید محمد شهرآئینی؛ سید حامد میرکریمی؛ نورالدین دبیری

2.

بررسی آثار تغییرات قیمت بر الگوی کشت محصولات مهم زراعی استان خراسان

دوره 32، شماره 1، فروردین 1380
حمید آماده؛ محمود دانشور کاخکی؛ مجید کوپاهی

3.

بررسی تاثیر سیاست قیمت گذاری از طریق مدل برنامه ریزی خطی

دوره 16، شماره 1، تیر 1382
دکتر منصور مومنی؛ عبداله عطایی

4.

برنامه ریزی صنایع سلولزی کشور براساس استفاده از باگاس با استفاده از مدل ریاضی تحقیق در عملیات

دوره 56، شماره 1، تیر 1382
سعید امیری؛ امیرهومن حمصی

5.

بهگزینی کاربری اراضی با رویکرد خدمات اکوسیستم به کمک برنامه ریزی خطی

دوره 69، شماره 3، آبان 1395، صفحه 697-713
مریم سعیدصبائی؛ عبدالرسول ماهینی؛ رضا غریبی؛ الناز سعیدصبائی

6.

بهینه سازی بهره برداری تلفیقی از منابع آّبهای سطحی و زیر زمینی در کشاورزی

دوره 32، شماره 4، تیر 1380
حمید آماده؛ سید مهریار صدرالاشرفی

7.

بهینه‏ سازی کاربری اراضی به منظور کمینه‏سازی فرسایش خاک و بیشینه‏سازی سود در بخشی از حوضة آبخیز طالقان

دوره 68، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 181-195
مهدی وفاخواه؛ محسن محسنی ساروی؛ حسن احمدی

8.

تحلیل اثر نهادِ برنامه ریز در عدم بروز ناسازگاری زمانی در بودجه ی عمرانی (مطالعه موردی: شهرداری اصفهان)

دوره 51، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 275-306
ایمان باستانی فر

9.

متدولوژی بکارگیری روش تحلیل پوششی داده ها(DEA)در سازمان های تحقیقاتی

دوره 38، شماره 1، اردیبهشت 1383
رضا توکلی مقدم؛ محسن صادق عمل نیک؛ محمد علی رفعتی

10.

مدل بهینه حمل و نقل فرآورده های سوختی(بنزین) از پالایشگاه ها و مبادی ورودی کشور به انبارهای شرکت نفت

دوره 44، شماره 0، فروردین 1378
جواد محمدزاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب