1.

بررسی جامعه‌شناختی سوژه گری مجازی (مطالعۀ کاربران اینستاگرام)

دوره 12، شماره 2، تیر 1402، صفحه 257-273
فاطمه گلابی؛ محمد عباس زاده؛ توکل آقا یاری هیر؛ سجاد مسگرزاده

2.

پرسش هایدگر از معنای وجود و پیدایش مفهوم «دازاین»

دوره 18، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 85-104
سیدمسعود زمانی

3.

تعریف و تشخیص انسان از نگاه ملاصدرا و کارل یاسپرس

دوره 36، شماره 5، اسفند 1382
حسین کرمی

4.

تقابل میان مفهوم کنشگر هانا آرنت و دازاین خودتنهاپنداشته‌شدۀ هایدگری

دوره 21، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 25-42
المیرا ارشدی طهرانی؛ محمد شکری؛ علی مرادخانی

5.

حرکت جوهری انسان و خودبرون‌افکنی دازاین در فلسفۀ ملاصدرا و هایدگر

دوره 11، شماره 3، آبان 1393، صفحه 593-618
محمدعلی روزبهانی؛ محمد عرب صالحی؛ مهدی صدفی

6.

روش‌شناسی تفسیری هایدگر

دوره 19، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 23-47
یحیی بوذری نژاد

7.

زمان انفسی به عنوان افق فراتاریخی تاریخمندی دازاین

دوره 53، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 201-223
ناصر گذشته؛ ویدا کلوندی

8.

قرائت هایدگر از انسان‌شناسی و تأثیر آن بر فلسفۀ حقوق عمومی

دوره 52، شماره 4، دی 1401، صفحه 1865-1880
علی مشهدی؛ مروارید آهوری

9.

کاربست رهیافت و روش پدیدارشناسی در علوم سیاسی

دوره 42، شماره 3، مهر 1391، صفحه 17-34
علی اشرف نظری؛ علیرضا صحرایی

10.

مرگ‌اندیشی و معنای زندگی در هایدگر

دوره 15، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 25-49
علی عسگری یزدی؛ مسعود میرزایی

11.

مکانمندی و زمانمندی در فیلم فروشنده بر اساس آرای هایدگر در هستی و زمان

دوره 26، شماره 2، تیر 1400، صفحه 13-24
فریده آفرین

12.

هایدگر و اندیشه هایش در رابطه با روشنفکران دینی در ایران

دوره 38، شماره 2، شهریور 1387
احمد بخشایش اردستانی

13.

واکاوی مرگ دازاین در فلسفه هایدگر از دیدگاه انسان گرایانه مسیحی یوهانس تِپلا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1403
محمد جواد حجاریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب