1.

تفسیری بر ماده 961 قانون مدنی

دوره 10، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 113-138
رضا معبودی نیشابوری؛ سید جمال الدین موسوی تقی آبادی

2.

حقوق شهروندی زنان در ایران عهد قاجار

دوره 27، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 111-143
هادی نوری؛ محمدرضا غلامی؛ فرزانه اسمعیل پور لنگرودی

3.

مصادیق تعارض اصل و ظاهر در حقوق مدنی ایران

دوره 17، شماره 4، دی 1400، صفحه 1251-1281
سیدابوالقاسم نقیبی؛ افتخار دانش پور؛ اکرم محمدی ارانی

4.

مقایسه حقوق زن مسلمان از دیدگاه مرتضی مطهری و فاطمه مرنیسی

دوره 7، شماره 2، مهر 1396، صفحه 41-61
محمدعلی توانا؛ محمد کامکاری؛ محمد امین میرزایی زاده کوهپایه

5.

نگرشی تازه به اعتبار امر مختوم در حقوق کیفری

دوره 38، شماره 3، مهر 1387
عبدالله خدابخشی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب