1.

تحلیلی بر چگونگی منصب وزارت دولت سلاجقة کرمان

دوره 5، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 75-95
جمشید روستا؛ مهدیه محمودآبادی

2.

جنسیت و قدرت در سیاست‌نامه خواجه نظام‌الملک

دوره 6، شماره 3، آذر 1387
فاطمه پیرا


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب