1.

بررسی میزان تولید و هزینه قطع درخت در بخش پاتم جنگل آموزشی پژوهشی خیرودکنار نوشهر

دوره 60، شماره 5، اسفند 1387
هوشنگ سبحانی؛ محمدرضا غفاریان؛ محمدجواد خاکزاد رستمی

2.

تولید و هزینه عملیات قطع درخت با اره موتوری (مطالعه موردی: سری گرازبن جنگل خیرود)

دوره 65، شماره 3، مهر 1391، صفحه 285-297
مقداد جورغلامی؛ باریس مجنونیان؛ نصرت¬ا... ضرغام

3.

مقایسه زمان قطع و تراز صدا در قطع درختان راش و ممرز در جنگل خیرود

دوره 68، شماره 4، دی 1394، صفحه 729-740
معصومه احمدی؛ مقداد جورغلامی؛ باریس مجنونیان؛ رسول یاراحمدی

4.

میزان افت چوب و کاهش ارزش آن طی عملیات قطع درخت و بینه بری (مطالعه موردی: درختان راش و ممرز جنگل خیرود)

دوره 67، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 627-645
زهرا قربانی؛ مقداد جورغلامی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب